Ahead.Together.
734 RISE logo transp 768 rise symbol rgb v
740 greybord
Visa webbversion
Nyheter inom e-hälsa och Välfärdsteknik
Hej och välkommen till Uppmärksammat.

I veckans nyhetsbrev berättar vi hur RISE kan stötta er under Coronapandemin med certifieringar, utbildningar och coaching. Vi presenterar även en omvärldsbevakning om hur pandemin har påverkat amerikanernas hälsa. Med trots det olyckliga omvärldsläget ska vi inte glömma de positiva saker som sker! Läs mer om Östra Göinge kommun som bygger ett digitalt vårdhem och om det "magiska bordet" som hjälper vuxna med demens eller inlärningssvårigheter.

Mejla oss förslag på nyheter från din kommun och tipsa vänner om att anmäla sig till vårt nyhetsbrev via den här länken.
12861 11
1x1
1x1
RISE stöttar er under Coronapandemin
RISE uppdrag från regeringen är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. På hemsidan hittar du bland annat tjänster som tester för skydds­utrustning till vården, rådgivning online, distansutbildningar inom en rad olika områden och många andra tjänster som kan stötta er organisation under Coronapandemin.
Läs mer >
11613 socialstyrelsen 1x1
1x1
Uppdaterad version av webbutbildning
Webbutbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten har uppdaterats med ett flertal nyheter. Utbildningen är för dig som vill ha mer kunskap om digitalisering av socialtjänsten och vänder sig i första hand till politiker, chefer, beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, digital strateg, profession eller it-personal inom omsorgen. 
Läs mer >
12862 2 1x1
1x1
Podden Vårdfrågan – Digitalisering i primärvården
Podavsnitt #20 av Vårdfrågan är ett samtal med distriktsläkaren och verksamhetschefen Björn Hallström på Vårdcentralen Stadsfjärden i Nyköping. Avsnittet handlar om hur digitalisering ökar tillgängligheten och ger en mer sammanhållen vårdkedja där patienten snabbare möter rätt vårdnivå. Det är också ett samtal om risker med för hög tillgänglighet och en sjukvård som styrs av efterfrågan snarare än behov.
Läs mer >
12863 3 1x1
1x1
Magiskt bord stimulerar inlärning
Det magiska bordet är en spelplattform med spel utvecklade för att stimulera vuxna som lever med demens eller inlärningssvårigheter. Syftet är att stimulera användarna till ökad rörlighet, kommunikation och välbefinnande. Originalversionen utvecklades för vuxna med demens, men finns nu även för personer med intellektuell funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter.
Läs mer >
12865 1
1x1
1x1
Östra Göinge kommun bygger digitalt vårdhem
Göinge kommun bygger för framtiden. Bland annat i form av ett vårdhem förberett för digitala tjänster som kommer att underlätta både för boende och för medarbetarna. Kommunen har de senaste åren gjort en jättesatsning för att arbeta med att utveckla möjligheten för just digitalisering för att klara välfärdsuppdraget framöver.
Läs mer >
12888 31 1x1
1x1
Data från tusentals amerikanare visar hur hälsan påverkas under Covid- 19
Data från 68,000 fitness-appar som spårar hälsa visar att amerikanarna rör på sig mindre och sover mer under karantänen. Datan visar också att ångestkänslor har ökat hos amerikanarna och att fler är villiga att träffa en doktor via telefon eller internet.
Läs mer >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb