Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Sund substitution med hjälp av
metoden Alternatives assessment
En stor utmaning med substitution är att undvika osund substitution, det vill säga att det alternativet du byter till är lika dåligt, eller till och med sämre, än ämnet som substituerats.

Substitutionscentrum rekommenderar metoden Alternatives assessment, eftersom du med den har en helhetssyn på substitutionsarbetet. Exempelvis väger du in faktorer som ekonomi, funktion, hälsa och miljö – i ett livscykelperspektiv – när du bedömer alternativ för substitution.

I vår nya guide på webben kan du lära dig mer om Alternatives assessment och till hösten kan du gå vår utbildning Välj alternativ med Alternatives assessment.

Anna Jacobs, Centrumledare
bild
GUIDE
Här är kemikalierna som
ska substitueras först
Vad betyder egentligen "kemikalier med oönskade egenskaper"? Vi förklarar begrepp som PBT, CMR, SVHC-ämnen och hjälper dig att komma igång med ditt substitutionsarbete.
bild
GODA EXEMPEL
Nytt system startskottet för Husqvarnas substitution
På kort tid kunde Husqvarna rensa bort nästan alla farliga härdplastprodukter från produktionen. En viktig faktor var det nya kemikaliehanterings-systemet. Dessutom har man fått förståelse för kopplingen mellan kemikalier och hälsa.
NYHET: RAPPORT
Sverige klarar inte miljömålen för kemikalier
Den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö visar att Sverige inte når upp till målen. Däremot har flera framsteg gjorts under 2019 som lyfts fram av Kemikalieinspektionen, som även bedömer att speciella insatser inom tre områden krävs för att vi ska kunna nå målen.
bild
NYHET: RAPPORT
Substitut för kromtrioxid
Tyska arbetsmiljöverket BAuA har intervjuat 34 experter på substitution av kromtrioxid inom funktionell- och dekorativ förkromning. Rapporten som kan hämtas gratis sammanfattar för- och nackdelar för olika alternativ med fokus på ekonomi och funktion.
NYHET: MARKNADSPLATS
Hitta en partner inom kemi och substitution genom EEN
Partnership opportunities är en gratis marknadsplats för små och medelstora företag i Europa som letar efter samarbetspartner och nya affärsmöjligheter. Bland annat kan den användas för att hitta vägar vidare inom substitution. Bakom marknadsplatsen står Enterprise Europe Network.
bild
EFTERLYSNING!
Hjälp oss ta fram rätt verktyg – bli testpilot!
Just nu arbetar vi med att utveckla fler användbara verktyg och tjänster  för dig som arbetar med substitution. Därför behöver vi din hjälp! Vi vill komma i kontakt med företag som kan berätta om sina behov av stöd, vill ge input på våra idéer och agera testpiloter för våra nya verktyg. Vinsten för ditt företag? Ni får möjlighet att få ett skräddarsytt verktyg efter era behov!
Läs mer här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild