Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Välkommen att dra nytta av vår rådgivning
Substitutionscentrum vägleder företag och offentlig sektor i kemisk substitution. En av våra viktigaste uppgifter är rådgivning. Till oss kan du höra av dig med frågor som:
  • Hur tar jag reda på om det finns farliga kemikalier i mina varor?
  • Hur gör jag en riskbedömning av en produkt?
  • Vilka databaser kan jag använda för att få svar på min substitutionsfråga?
  • Vilken strategi kan jag använda för att inventera möjliga alternativ?
  • Hur hittar ett laboratorium för analys av mitt ämne eller produkt?
  • Var hittar jag rätt kompetens för min substitutionsfråga?
Substitutionscentrums rådgivning är kostnadsfri. Läs mer om vår rådgivning och skicka din fråga till: substitutionscentrum@ri.se

Anna Jacobs, Centrumledare
bild
SUBSTITUTIONSGUIDEN
Så tar du fram information om kemikalier i dina varor
I Substitutionsguiden steg 1 går vi igenom vilken information du ska be din leverantör om och tipsar om bra resurser på webben för att hämta mer information om lagstiftning och kemikalieinnehåll för dina varor. 
bild
VERKTYG
Guide till över 100 databaser och digitala verktyg
Vi har gjort en omfattande genomgång av de databaser och resurser som är användbara vid kemisk substitution och val av alternativ. Här är vår sammanställning, indelade i nio kategorier.
NYHET: TJÄNST
Substitutionstjänst för lösningsmedel och mjukgörare
RISE lanserar en tjänst för att hjälpa företag att identifiera bättre alternativ vid substitution av oönskade kemikalier. Framförallt är tjänsten användbar vid substitution av lösningsmedel och mjukgörare.
bild
NYHET: RAPPORT
Krafttag mot kemikalier i livsmedelsförpackningar
33 internationella forskare uppmanar beslutsfattare i regeringar, industrin och civilsamhället att minska exponeringen för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar och annat material i kontakt med livsmedel.
NYHET: GODA EXEMPEL PÅ SUBSTITUTION
Fem fall där vegetabiliska oljor kan ersätta skadliga ämnen
Den tyska webbportalen SUBSPORT samlar goda exempel på substitution och idag finns över 300 exempel i databasen. Här har vi listat fem områden där vegetabiliska oljor kan ersätta hälso- och miljöfarliga ämnen. 
bild
NYHET: ENKÄT
Hjälp myndigheterna att förbjuda PFAS i EU
Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU. Nu vill man ha hjälp av företag, forskare och konsulter i branschen med att samla in information om PFAS-användningen.
NYHET: E-HANDEL
8 av 10 produkter som köps utanför EU klarar inte kraven
Kemikalieinspektionen har lett ett nordiskt tillsynsprojekt inom e-handel som visar att 78 procent av produkterna som säljs via e-handel utanför EU inte klarar kemikaliekraven. Motsvarande siffra är 3 av 10 inom EU. Bly och bor var de vanligare bristerna i produkterna som innehöll förbjudna ämnen. 
bild
EVENT
Alternativ till PFAS i konsumentprodukter
Välkommen på ett digitalt frukostseminarium arrangerat av Forum för kemikaliesmart handel, på det högaktuella temat PFAS. Här får du bl a höra Marie Syrén och Joel Svedlund berätta om resultaten från 3-åriga projektet POPFREE - främjande av PFAS-fria alternativ.

När: 26 maj kl 8.30-10.00
Läs mer och anmäl dig här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild