Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft Webbversion
bild
News Juni 2020
13133 bee 359850 1920
Finansieringen fram till 2022 är klar
Nu när semestern står för dörren känns det väldigt skönt att vi fått besked om att finansieringen för SIP LIGHTer fram till och med 2022 är klar. Sexårsutvärderingens goda resultat gör att vi fortsätter vår verksamhet med samma styrka och glädje som tidigare.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för större tekniksprång som ger radikalt lägre vikt. Vi ökar våra internationella samarbeten. Vi förstärker hållbarhetsarbetet ännu mer och utvecklar lättviktslösningar som möter alla FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Här berättar vår ordförande Bengt Nilsson, VD Lamera mer om våra framtidsplaner i en kort film.

Det är en stor glädje att arbeta med er alla i SIP LIGHTer. Tack för ännu en termin!

Vi önskar er en fin sommar!

LIGHTers verksamhetsledning
Cecilia, Christian och Lotta
13314 Illustration LIGHTer Lattvikt utan cirkel 2500x2500px
Namnjustering i LIGHTer
Från och med den 1 juni 2020 heter vårt strategiska innovationsprogram SIP LIGHTer och vårt medlemsprogram Medlemsprogram Lättvikt.

Varumärket LIGHTer föddes för snart tio år sedan ur ett begynnande lättviktssamarbete mellan industriföretag, akademi och institut. Idag står LIGHTer för ett betydligt större, gränsöverskridande samarbete kring lättvikt i Sverige – och med en internationell expansion.

Verksamheten består av två delar, ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och ett medlemsprogram finansierat av medlemmarna.  

För att bli ännu tydligare i vår kommunikation och särskilja vad som händer i det strategiska innovationsprogrammet respektive i vårt medlemsprogram kommer vi att göra en namnjustering. Anledningen är att våra finansiärer önskar en tydligare namnskillnad mellan verksamheterna. För övrigt är våra finansiärer väldigt nöjda med vårt arbete och vi planerar att fortsätta arbeta som tidigare med era behov i fokus.

Nya adresser på hemsida och mailadress
www.lighter.nu     I     info@lighter.nu
Se vår korta film om namnjusteringen
13290 Foto Verksamhetsber%c3%a4ttelse 2019
Nu är den äntligen här!
Läs om allt vi gjort tillsammans!
I verksamhetsberättelsen för 2019 summerar vi tillsammans de sex första intensiva åren med SIP LIGHTer. Den ger en bild av hur SIP LIGHTer har utvecklats sedan starten 2013 och samtidigt hur vi tar sikte framåt.

Vi gör det genom att lyfta fram en rad goda exempel och möta några av alla de människor som på olika sätt driver lättviktsteknologin framåt utifrån våra sju innovationsmekanismer i vår gemensamma Lättviktsagenda.

Verksamhetsberättelsen presenteras nu digitalt och skickas ut via mejl till alla prenumeranter av LIGHTer News. I augusti kommer den tryckta versionen att distribueras. Alla som är intresserade av att visa sin egen organisation och sitt nätverk vad vi gör inom SIP LIGHTer är välkomna att beställa önskat antal tryckta exemplar av ”Vi lyfter Sveriges lättviktsteknologi”.

Skriv ett mail till info@lighter.nu och berätta för oss hur många exemplar du vill ha.
Läs verksamhetsberättelsen
12889 V%c3%a5r stora utlysning 2020
Vår stora utlysning är öppen!
En gång per år har vi en utlysning för FoI-projekt och Genomförbarhetsstudier.
I år stänger utlysningen först den 15 oktober, 2020 för att ge er alla chansen att komma in med en bra ansökan även i dessa coronatider. Projektstarten blir i december 2020.

Syftet med utlysningen är att hållbart stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi!

Det uppnår vi genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer och leverantörskedjor.

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kr och kräver bara 200 000 kr i medfinansiering för er som vill göra ett tekniksprång och utsätta er lättviktsidé för lite mer vågade utmaningar. Forsknings- och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är cirka 20 miljoner kronor.

Kontaktperson: Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@ri.se  010-228 47 05
Sista ansökningsdag: 15 oktober, 2020
Läs mer och ansök på Vinnovas hemsida

Hör gärna av dig om du har några frågor! Välkommen med din ansökan!
Se vår korta film om utlysningen
13289 Digi Demo Day 2020
Inbjudan till Digi Demo Day 2020
Välkommen till årets Digi Demo Day! För fjärde året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema uppkopplade testbäddar för digitaliserade produktionssystem. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda digitalisering för att skapa konkurrenskraftig produktion av lättviktsprodukter med kortare ledtider och minskade kostnader.

Bland andra kommer Thommy Rosberg, VD Ljungby Komposit att berätta om hur svensk industri kan digitalisera kostnadseffektivt.

Under dagen presenterar flera av Sveriges drivande krafter inom digitaliserade produktionssystem, från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier kommer att presenteras, alltifrån smarta värdekedjor till kompetensutveckling och distansprovning av lättviktskonstruktioner i metall och kompositer.
Välkommen med din anmälan!
Program och anmälan
13010 plume 2428666 1920
LIGHTer PhD Network Seminars 
We are happy to invite you to a new series of events – LIGHTer PhD Network Seminars. Members within the LIGHTer PhD Network, who recently finished their PhD or Licentiate degree, will give presentations about their work.
 
LIGHTer PhD Network Seminars - Expand network across the boundaries
 Date: 26th August, 2020, 14:00 – 15:00
Speakers TBA
Zoom meeting: link to zoom meeting  


Here is an opportunity to see the previous seminars

13th May  see the recorded seminar
Carolyn Oddy, Modelling 3D-woven composites on the macroscale: Predicting damage initiation and inelastic phenomena (link to Carolyn's work)
Lluís Pérez Caro, Modelling aspects in forming and welding of nickel-base superalloys (link to Lluis's work)


11th June  see the recorded seminar
Da Wu, Process modeling of liquid composite molding processes (link to Da's work)
Jenny Carlsson, On crack dynamics in brittle heterogeneous materials (link to Jenny's work)
13319 Plastseminarium.jpg
Save the date - Plastseminarium den 8 oktober
Den 8 oktober anordnar SIP LIGHTer, Jönköping University och Lunds Universitet en seminariedag om plast i ett hållbart samhälle. Ämnen som kommer att behandlas är allt från materialval och hållbar design till återvinning och livscykelanalys. Seminariedagen är kostnadsfri och SIP LIGHTer bjuder på kaffe och lunch. Missa inte denna möjlighet att träffa kollegor, knyta kontakter med studenter (framtida kollegor?) och lära Dig mer om möjligheter och begränsningar med plast i ett framtida cirkulärt samhälle.

Datum: 8 oktober, 2020
Tid: 09:00 – 17:00
Plats: Jönköpings Universitet alt. zoommöte

Kontaktperson: Ann-Charlotte Weiblad, ann-charlotte.weiblad@ri.se  +46 707 806237
13270 LIGHTer Industriutbildningar besk%c3%a4rd
LIGHTer Industriutbildningar
Inför hösten 2020 har vi flera spännande nyheter på gång inom satsningarna på korta webbkurser. För närvarande är en kurs inom produktoptimering under produktion. Inom Medlemsprogram Lättvikt gör vi också en kurs om tillverkning av kompositmaterial.

En grundtanke med satsningen på webbkurser är att det i mesta möjliga mån ska finnas möjlighet till fördjupande kurser via olika samarbetspartners.

Kurser som finns på hemsidan är (se länk nedan)

Gjutning – från idé till funktionell design
Ett större introduktionspaket till olika fogningstekniker - Limning, Skruvförband, Nitning, Falsning & flow-drill samt Geometrisäkring.

För mer information kontakta Patrik Svanängen.
Läs mer om LIGHTer Industriutbildningar
13370 Juteborg 3
LIGHTer besöker sjösättningsevent av JuteOptimist
Juteborg Sweden AB tillsammans med Vindö Marin och Ljungby Komposit har i Jute-eBoat (ett projekt inom LIGHTer Småföretag) haft som mål att ersätta glasfiber med ett mer hållbart material kallat JuteTech™ i marin miljö. Det har resulterat i en optimistbåt som har fått namnet JuteOptimist.

"LIGHTer Småföretag har gjort det möjligt för oss att ta fram två High-Tech prototyper; JuteBeen™ och JuteOptimist™", berättar Else-Marie Malmek från Juteborg Sweden AB.
Hon fortsätter: "Genom dessa Proof-of-Concept kan vi visa att det går att ta jute från säckar och rep till High-Tech, genom att ersätta glasfiberarmering med JuteTech™, världens mest hållbara material".
Läs artikeln om JuteOptimist
13329 Produktoptimering
Save the date - LIGHTer Produktoptimering

Onsdagen den 23 september arrangerar LIGHTer Produktoptimering en workshop.

Målet är att tillsammans skapa nya examensarbeten och ansökningar om forskningsprojekt. En ny webbkurs i produkt-optimering kommer också att presenteras.

Ta tillfället i akt att lära känna detta spännande nätverk! Mer information kommer inom kort.

Kontaktperson: Ann-Charlotte Weiblad,
ann-charlotte.weiblad@ri.se  070-780 62 37
12877 Lighter Chalmers seminar 2020 900x
Chalmers / LIGHTer composite seminar  

This year we focus on the future lightweight vehicles in different transportation areas.

Date: September 15, 2020
Time: 09:30 – 15:45
Location: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg, Teknikparkens Konferenscenter, conference room Poseidon or digital event.

Contact person: Ann-Charlotte Weiblad, ann-charlotte.weiblad@ri.se  +46 707 806237
Register to the seminar
13248 ML Bakgrundsbild original med logga mindre
Medlemsprogram Lättvikt
Förutom namnjusteringen fortsätter arbetet i Medlemsprogram Lättvikt precis som vanligt. I dagarna fokuserar vi på hur vi kan hjälpa varandra under rådande coronasituation.

Medlemserbjudande

Rabatterbjudande på digitalkurser hos Polymercentrum (exempelvis Materialvalsmetodik för plast och Plastkonstruktion). Kurser kommer att gå fram till sommaren så gå in och anmäl er snarast vid intresse. Som medlem i Medlemsprogram Lättvikt får man 1000 kronor rabatt per deltagare på digitalkurserna. Läs mer om kurserna på vår hemsida.

13244 Loggor Adabond och AIPS 2 1x1
1x1
Ny medlemmar

Vi välkomnar Adabond och AIPS som ny medlemmar i Medlems-program Lättvikt.

Adabond är ett företag som arbetar med sammanfogningslösningar inom mekanisk fogning och hybridfogning för lättviktsteknologi genom försäljning, utveckling och kunddriven innovation ihop med de företag de representerar i Sverige. Läs mer på Adabonds hemsida.

AIPS (Automotive Interior Parts Sweden) är en tillverkare av interiöra detaljer och ett utvecklingscentrum för framtida säkerhetslösningar, lättvikt och ytmaterial inom fordonsbranschen. Läs mer på AIPS hemsida.

Kalendarium

Vi följer riktlinjer kring coronaviruset och därför kan det bli förändringar i kalendariet nedan. 
Mer information kommer löpande i nyhetsbrevet och på hemsidan. Har du några frågor kontakta gärna LIGHTers verksamhetsledning (se kontakt nedan).

25-27 augKort doktorandkurs om additiv tillverkning på Chalmers, Göteborg

26 augLIGHTer PhD Network Seminar zoom meeting

15 septLIGHTer / Chalmers seminarium: Pushing the boundaries in Transportation with Composites, Göteborg

17 sepDigi Demo Day 2020 

23 sepLIGHTer Produktoptimering

8 okt

LIGHTer / Jönköpings Universitet seminarium: Plast i ett hållbart samhälle

15 oktSista ansökningsdag till vår stora Vinnova-utlysning

HöstenDoktorandkurs “LIGHTer – Lightweight materials and design”, tema "Metalliska material", Trollhättan

HöstenDoktorandkurs “LIGHTer – Lightweight materials and design”, tema ”tillverkning av metallstrukturer – presshärdning och lättviktsdesign”, Luleå

17 novMedlemsprogram Lättvikts nätverksträff, Göteborg

18 nov
Resultatworkshop och årsstämma, Göteborg

bild 640x640transp
640x640transp Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft och tillväxt inom landets styrkeområden. Därför bygger LIGHTer framtidens samarbete inom lättvikt: gränsöverskridande, fokuserat och effektivt.

Har ni några frågor eller synpunkter på nyhetsbrevet och/eller dess innehåll, tveka inte att höra av er.

Finansiärer:
Det strategiska innovationsprogrammet har fått stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
bild  bild  bild