Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se! Cirkularitet.se drivs av RISE och samlar organisationer intresserade av cirkularitet med fokus på möbler.

Vi önskar er alla en skön sommar!

Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
13243 kikare in i framtiden gr%c3%b6n
Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden
I det avslutade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” togs underlag fram om hur enskilda företag, och i viss mån offentliga aktörer, kan ställa om till cirkulär ekonomi. Som en av flera spin-offs på detta arbete startar nu projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden”, där frågan lyfts från enskilda aktörer till en systemnivå – hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till en cirkulär ekonomi, och vad kommer det att innebära? 

I projektet samverkar möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ för att ta fram scenarier för hur cirkulära affärsekosystem kan komma att se ut i framtiden. Projektet syftar till att öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan och öka konkurrenskraften genom att ta fram scenarier för hur möbelbranschen kan bli cirkulär. Målet är att sammanställa aktuell forskning och att ta fram scenarier som ger underlag för en konsekvensanalys som visar vilka förändringar som behövs för en systemomställning mot ökad cirkularitet.  

Läs mer >
1x1 13447 F%c3%b6rstudierapport
1x1
Cirkulära möbelflöden kan främja en statlig omställning till cirkulär ekonomi
Kammarkollegiet har undersökt statliga myndigheters möjligheter att delta i ett cirkulärt möbelflöde för begagnade möbler. Nu finns förstudierapporten att ladda ner.

Förstudierapporten “Cirkulära möbelflöden. Statens möjligheter att anskaffa och avyttra begagnade möbler” sammanfattar hur cirkulära möbelflöden skulle kunna främja en statlig omställning till en cirkulär ekonomi. Förstudien har omfattat såväl anskaffning som avyttring av begagnade möbler.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb