Nyheter från Substitutionscentrum – vi vägleder kemisk substitution Visa i webbläsare  /  Vidarebefordra
bild
Nyheter från Substitutionscentrum
6525 1x1
bild
6525 1x1
Substitution bidrar till cirkulär omställning
Det känns bra att vi börjar hösten med flera nya initiativ inom substitutionsområdet. Jag tänker på regeringens förslag till strategi för en cirkulär ekonomi. Här är substitution en viktig pusselbit eftersom cirkulära materialflöden kräver giftfria material. Läs mer om substitution och cirkulär ekonomi här. Jag tänker också på de två EU-rapporter som kartlägger drivkrafter för utfasning av skadliga kemikalier och förslag till utökat stöd i substitutionsfrågor. Läs vår nyhet här. 

Vill du komma igång med substitution och lära dig använda metoden Alternatives Assessments? Då rekommenderar jag Substitutionscentrums filmer och digitala kurser!

Trevlig höst
Anna Jacobs, Centrumledare
bild
UTBILDNINGSFILM
Lär dig grunderna i substitution på 30 minuter
Substitutionscentrums rådgivare Nina Melander går igenom hur du som tillverkar eller säljer varor kan fasa ut skadliga kemikalier ur dina produkter. I filmen får du vägledning, tips om användbara verktyg och råd kring val av metod.
bild
NYHET
Oroande att bisfenol S har ersatt bisfenol A i kvitton
Användningen av bisfenol A i termopapper är begränsad sedan januari 2020. ECHA har kartlagt alternativen på marknaden och bisfenol S är det vanligaste substitutet, ett ämne som kan visa sig vara lika skadligt som bisfenol A.
NYHET
Fyra nya ämnen på EUs kandidatlista
Under sommaren har EU uppdaterat Kandidatförteckningen, som anger vilka ämnen som ska fasas ut ur produkter och processer. De fyra nya ämnena på listan har antingen reproduktionstoxiska eller hormonstörande egenskaper.
bild
NYHET
Vägledning och goda exempel för giftfri förskola
I Stockholms stads projekt Kemikaliesmart förskola har stadens förskolor fasat ut material som misstänks innehålla farliga ämnen. Nu kan alla ta del av den vägledning och de råd som Kemikaliecentrum ger till förskolor.
NYHET
Symposium om formuleringsteknik och substitution
Formuleringsteknik i hållbarhetens och digitaliseringens värld står på programmet för RISE online-symposium 15-16 september. Målgruppen är produktutvecklare, ingenjörer och forskare inom branscher som hygien, kosmetik, livsmedel och beläggning som vill lära sig det senaste inom formuleringsteknik. Dessutom demo av RISE Substitutionsverktyg.
bild
NYHET
Ny EU-reglering av PFOA
Perfluoroktansyra (PFOA) och ämnen som kan brytas ned till PFOA får sedan 4 juli inte tillverkas eller säljas som rena ämnen. De får inte heller användas för framställning av eller släppas ut på marknaden som beståndsdel i ett annat ämne, blandning eller vara.
bild
UTBILDNING
Kom igång med systematiskt kemikaliearbete
Välkommen på Substitutionscentrums kostnadsfria grundkurs i substitutionsarbete.

När: 7 oktober 2020
Var: Digitalt
För vem: Alla som vill komma igång och arbeta systematiskt med kemikalier i sitt företag/organisation. Går igenom alla steg i substitutionstrappan.

Läs mer och anmäl dig här
 
bild
UTBILDNING
Välj bättre alternativ till skadliga kemikalier
Välkommen på vår kostnadsfria grundkurs i metoden Alternatives Assessment, som hjälper dig att göra en mer informerad substitution, med hänsyn till funktion, ekonomi, hälsa och livscykel.

När: 4 november 2020
Var: Digitalt
För vem: Företag som tillverkar och säljer varor och som vill jobba aktivt med substitution. Behandlar steg 3 och 4 i substitutionstrappan.

Läs mer och anmäl dig här
 
6517 footer logo 82x105
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
ADRESS
KONTAKT
Följ oss
bild bild bild bild