UTMIS – Utmattningsnätverket i Sverige Webbversion
3329 Utimis Header
Inbjudan till UTMIS digitala höstmöte - 22 oktober 2020

UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner.
14101 Webinar bl%c3%a5

Välkommen till årets höstmöte! Normalt sett brukar vi ha en höstkurs men på grund av Corona har vi varit tvungna att ställa in höstkursen. Istället håller vi ett höstmöte i form av ett webinar. Temat för höstmötet är ”Termomekanisk utmattning (TMF)” där vi har tre intressanta föredrag från industri och akademi. Utöver dessa presentationer kommer årets examensarbete 2019 att presenteras av Ehsan Delkhosh. Titeln på Ehsans examensarbete är; ”Fracture mechanics analysis and fatigue life assessment of welded structures – A parametric design study”. Dessutom presenterar Hans Andersson, som för 20 år sedan var med och startade UTMIS, ett kompendium om utmattning som han har tagit fram och vill sprida till industri och akademi.


Program

08.45Incheckning – Ttid för att ansluta till mötet och få ordning på tekniken!

09.00Välkommen och kort introduktion
Torsten Sjögren, UTMIS

 • Presentation av årets exjobb 2019 
  Ehsan Delkhosh, Beräkningsingenjör Deva Mecaneyes AB

 • Termomekanisk utmattning av cylinderhuvuden – Material och laster
  Peter Skoglund, Scania CV AB

 • Skillnaden i drivande mekanismer för termomekanisk spricktillväxt 
  mellan cykling i och ur fas
  Viktor Norman, Linköpings Universitet

 • Sprickpropagering i en enkristall-superlegering under termomekanisk utmattning
  Frans Palmert, Siemens Industrial Turbomachinery AB & Linköpings Universitet

 • Presentation av nytt kompendium inom utmattning
  Hans Andersson, tidigare teknisk direktör på SP (nuvarande RISE)

10.45Kort information och diskussion om UTMIS 2021
Torsten Sjögren, UTMIS + Alla
11.00Mötet avslutas
 

Praktisk Information

Datum:Torsdagen den 22 oktober 2020 
Tid:08:45-11:00
Plats:Digital konferens
Anmälan:Sista dag för anmälan - 15 oktober 2020

Information kring hur man ansluter sig till mötet meddelas 2 dagar före konferensen 

Kontaktperson 
Torsten Sjögren, torsten.sjogren@ri.se, 010-516 52 49

Skicka gärna inbjudan vidare till kollegor och nätverk som kan vara intresserade av att delta på höstmötet

Vi ser fram emot din anmälan, välkommen!


Anmäl dig här så snart som möjligt men senast den 15 oktober 2020
3325 1829 Simple yellow300x100
UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner med syfte att inom utmattningsområdet verka för:
 • informations- och kunskapsspridning
 • ökat samarbete
 • kompetenshöjning
 • projekt som utvecklar området
 • att påverka forskningsråd och stiftelser

 En målsättning är att genom att framföra gemensamt formulerade behov, öka satsningen på utmattningsrelaterade områden i första hand på nationell nivå.

 UTMIS arbetar dessutom för ett starkare internationellt samarbete i utmattningsfrågor. Bland annat är styrelsen för UTMIS samtidigt nationell organisation för ESIS (European Structural Integrity Society).


Ordförandeposten för UTMIS innehas av Torsten Sjögren som arbetar för RISE

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
734 RISE logo transp 768 rise symbol rgb v
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb