Certifierad Trähusbyggare
Scandic Kungens Kurva, Stockholm

28-29 november 2018

Utbildning Trähusbyggare

Bättra på dina kunskaper vad gäller bl a lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll.

Kraven på uppförande av prefabricerade trähus har skärpts under de senaste åren. Trähusföretagen inom TMF ställer därför högre krav på dem som bygger och monterar husen. Avsikten med utbildningen Trähusbyggare är att öka kunskaperna främst när det gäller lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll. Utbildningen genomförs under två dagar och avslutas med ett prov som kan ligga till grund för certifiering.

Grundkunskaper och praktisk erfarenhet
Teknisk grundkunskap:
Sökande ska ha allmän teknisk kunskap motsvarande lägst:
1. Ingenjörsutbildning inom byggområdet samt 1 års praktisk erfarenhet av trähusbyggande eller
2. Nuvarande gymnasieskolans byggprogram eller likvärdig utbildning med minst 2 års praktiskt arbete med trähusbyggande eller
3. 5 års praktisk erfarenhet av trähusbyggande

Praktisk erfarenhet:
Om sökandes tekniska grundkunskaper erhållits från:
1) eller 2) ska sökande ha medverkat i att uppföra minst 2 trähus under de senaste 2 åren
3) ska sökande ha medverkat i att uppföra minst 4 trähus under
de senaste 3 åren varav minst 2 av dessa objekt i arbetsledande ställning

Medverkande:
Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB, har arbetat med fuktskadeutredningar och fuktdimensionering i cirka 30 år. Lars har dessutom ett förflutet som entreprenör i byggbranschen.

Bertil Johansson, RISE, har cirka 35 års erfarenhet inom trähusbranschen med kontroll och besiktning samt ett par år som byggledare vid ett trähusföretag.

Datum: 28-29 november
Tid: 08:00
Plats: Scandic Kungens Kurva, Stockholm
Sista anmälningsdag: 10 november

Info och program

Anmälningsformulär finns längst ner på sidan.

PROGRAM

Dag 1

08.00 Inledning
08.15 Kundpsykologi
09.00 Avtal och byggregler
12.00 Lunch
13.00 Forts. Avtal och byggregler
13.30 Byggherrens ansvar
14.00 Fuktronder och egenkontroller
15.00 Byggfysik och Träkännedom
17.00 Slut
19.00 Gemensam middag på Scandic


Dag 2
08.00 Grundläggning och grundkonstruktioner
09.30 Överbyggnader
10.30 Ytterväggar
11.30 Takkonstruktioner
12.00 Lunch
13.00 Forts. takkonstruktioner
13.30 Besiktningar och toleranser
15.00 Prov och uppsummering samt tentamen
17.00 Avslutning


Skräddarsytt program
Vill ni öka kunskapen inom områden som inte inkluderas i ovanstående program? Kontakta oss och berätta om era
önskemål, så kan vi ta fram ett unikt utbildningsprogram för er.


Kontaktpersoner:
Utbildningsinnehåll:
Robin Andersson
Tel: 010-516 53 25
E-post: robin.andersson@ri.se


Administratör:
Eva Malmqvist
Tel: 010-516 51 31
E-post: eva.malmqvist@ri.se


I samarbete med
3827 1 TMF logo1

Anmälningsformulär finns längst ner på sidan.
BOKA IN

28/11/2018 08:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2, Stockholm
The registration has been closed since 24/10/2018 00:00.