RE:Source-dagen 2018
Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm, Sverige | 21/11/2018 09:30

VÄLKOMMEN!

Kom och ta chansen att påverka våra kommande utlysningar, inspireras av spännande föreläsare och hitta nya kontakter och idéer på RE:Source-dagen 2018!

Missa inte att ange vilken workshop du är intresserad av i pass 1 respektive 2 när du fyller i anmälan.


Vi ser fram emot en kreativ och lärorik dag tillsammans!

Programledningen för RE:Source


Program för dagen:

  9.30Registrering, kaffe och smörgås

10.00Välkommen till RE:Source-dagen

10.10Delegationen för cirkulär ekonomi – därför behövs den

10.40Programchef Evalena Blomqvist –  RE:Source växlar upp i Etapp 2

11.45Lunchmingel  –  passa på att ge inspel till programmets kommande utlysningar på vårt klotterplank, etablera nya kontakter, gör reklam för din och ditt företags verksamhet och registrera dig i RE:Sources kompetensdatabas!

12.45Introduktion till eftermiddagens workshops

13.00Workshop pass 1 
  • Ökad användning av sekundära material - branschernas ögonblicksbild över möjligheter och hinder
  • Farliga ämnen i material – vilka är de största utmaningarna?
  • Energiåtervinningens roll i en cirkulär omställning
  • Behov och koordinering av utbildningsinsatser inom cirkulär ekonomi/hållbar materialanvändning
14.30
Fika

14.50Inspirationsföreläsning av Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre
"Kan cirkulär ekonomi hålla oss inom de planetära gränserna?"

15.15Workshop pass 2
  • Framtidens material och outnyttjade avfall – hur kommer framtidens avfall att se ut?
  • Verktyg för hållbarhetsbedömning – vägen mot standardisering
  • Kommersialisering av cirkulära innovationer – hur kan RE:Source och innovationssystemets aktörer samarbeta?
  • Policyanalys – 140 projekt har startats inom RE:Source. Vilka behov av policyutveckling visar dessa på? Hur kan erfarenheter från projekten bidra till utveckling av styrmedel?
16.45AvrundningBOKA IN

21/11/2018 09:30

PLATS
Vi samlas i lokalen Ljusgården
Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm, Sverige

031-01 01 01
info@resource-sip.se

The registration has been closed since 17/11/2018 00:00.