RISE
Inbjudan till inspirationsdag - En smartare tillverkningsindustri

Skånegatan 16, 411 40 Göteborg, Sverige | 11/12/2018 11:15
Boka i min kalender
 
  11/12/2018 11:15
Plats
Filmstaden Bergakungen
Skånegatan 16, 411 40 Göteborg, Sverige
ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.
The registration has been closed since 10/12/2018 14:00.