PiiA - utlysning 11, informationsmöte Västerås
– Information och inspiration
Stora Gatan 36, 722 12 Västerås, Sverige | 08/03/2019 08:30
PiiA Utlysning 11 
Frukostmöte 8 mars

Möjlig finansiering för forsknings- utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier
Den 26 februari öppnar äntligen den 11 utlysningen inom PiiA. Med anledning av detta kallar vi till ett informationsmöte den 8 mars hos vår värdorganisation RISE SICS Västerås.

Nytt för i år är att vi ändrar vår utlysningscykel och har en utlysning på våren och en på hösten. Det finns möjlighet att söka tre typer av projekt, genomförbarhetsstudier samt små och stora FUI projekt. I centrum ligger som tidigare de industriella värdekedjorna och vi ser gärna projekt som rör både framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel kan vara det digitala samspelet mellan kund och leverantör, interaktion maskin-maskin-människa etc. där teknologier som Articifial Intelligence (AI), Augmented och Mixed reality (AR och MR) och kognitiva system appliceras för att skapa värde i olika led. Med utlysningen hoppas vi få till konkreta projekt som ger industrin mod att våga ta nästa steg i digitaliseringen, både när det gäller affärsmodeller och teknik.

Träffen den 8 mars är ett frukostmöte med möjlighet att ställa frågor till programkontoret men också att nätverka och få idéer för att bygga projekt som stärker industrin. 

Preliminärt program:
kl. 08.30 - Välkommen, kaffe och macka
kl. 09.00 Introduktion till Processindustriell IT & Automation med Peter Wallin, PiiAs programchef och Malin Rosqvist, programstrateg.
- Information om utlysning 11 och möjligheter till finansiering.
- Exempel från PiiAs projektportfölj.För mer information om träffen kontakta:
Linnéa Svenman Wiker, Kommunikatör PiiA
070-627 85 60 

linnea.svenman.wiker@sip-piia.se
Anmäl dig via formuläret nedan, och boka in datumet:
08/03/2019 08:30
icons add to calendar
The registration has been closed since 07/03/2019 10:00.