PiiA - utlysning 11, informationsmöte Göteborg
– Information och inspiration
Frans Perssons väg 6, 412 76 Göteborg, Sverige | 19/03/2019 08:30
PiiA Utlysning 11 
Frukostmöte 19 mars

Möjlig finansiering för forsknings- utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier
Den 26 februari öppnade den 11 utlysningen inom PiiA. Med anledning av detta kallar vi till ett informationsmöte den 19 mars hos RISE, Delsjön utanför Göteborg.
Mer information om utlysningen här.

Nytt för i år är att vi ändrar vår utlysningscykel och har en utlysning på våren och en på hösten. Det finns möjlighet att söka tre typer av projekt, genomförbarhetsstudier samt små och stora FUI projekt. I centrum ligger som tidigare de industriella värdekedjorna och vi ser gärna projekt som rör både framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel kan vara det digitala samspelet mellan kund och leverantör, interaktion maskin-maskin-människa etc. där teknologier som Articifial Intelligence (AI), Augmented och Mixed reality (AR och MR) och kognitiva system appliceras för att skapa värde i olika led. Med utlysningen hoppas vi få till konkreta projekt som ger industrin mod att våga ta nästa steg i digitaliseringen, både när det gäller affärsmodeller och teknik.

Träffen den 19 mars är ett frukostmöte med möjlighet att ställa frågor till programkontoret men också att nätverka och få idéer för att bygga projekt som stärker industrin. 

Preliminärt program:
kl. 08.30 - Välkommen, kaffe och macka
kl. 09.00 Introduktion till Processindustriell IT & Automation med Peter Wallin, PiiAs programchef.
- Information om utlysning 11 och möjligheter till finansiering.
- Exempel från PiiAs projektportfölj.


I PiiA-projekt bygger ni tillsammans ny kunskap, nya samarbeten och hittar nya lösningar på industriella utmaningar. Vi hoppas att ni tar chansen!



För mer information om träffen kontakta:
Linnéa Svenman Wiker, Kommunikatör PiiA
070-627 85 60 

linnea.svenman.wiker@sip-piia.se
Anmäl dig via formuläret nedan, och boka in datumet:
19/03/2019 08:30
icons add to calendar
The registration has been closed since 18/03/2019 10:00.