LIGHTer Resultatworkshop 2019
Vasagatan 7a, 111 20 Stockholm, Sverige 
VÄLKOMMEN
Välkommen till en dag då våra avslutade FoI projekt presenteras, och vi får höra inspirerande föredrag från våra doktorander och en inspirationstalare. I år äger evenemanget rum i Stockholm. 
BOKA IN

09/05/2019 09:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Centralen 7A
Vasagatan 7a, 111 20 Stockholm, Sverige

031-706 61 40
katinka.ernstsson@ri.se
The registration has been closed since 08/05/2019 00:00.