Workshop med Mistra InfraMaint
Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm, Sverige | 10/05/2019 10:00–14:30 

Kaffe för deltagare på plats klockan 9:30

Deltagande via Skype är möjligt klockan 10:00–12: 00
7965 Logo Mistra InfraMaint

VÄLKOMMEN till WORKSHOP
I ett av de inledande projekten i programmet Mistra InfraMaint har vi kartlagt vilken kompetens som behövs för att klara omställningen till att arbeta smartare med underhåll av infrastruktur.

Vid workshoppen kommer vi att presentera de helt färska resultaten från en intervjustudie med ett antal av dagens aktörer på området. 
Du kommer att få möjlighet att diskutera och komma med input inför slutrapporteringen från projektet. Resultaten kommer att utgöra grund för kommande delar i Mistra InfraMaint, framförallt kring fortbildning, utbildningsmetoder och kurser. 

Vi börjar klockan 9:30 med fika, workshoppen startar klockan 10:00.  Mer om dagen och hela programmet hittar du här (pdf).
BOKA IN

10/05/2019 10:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
IQ Samhällsbyggnad, Möteslokalen Ljusgården
Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm, Sverige

031-01 01 01
info@iqs.se
The registration has been closed since 07/05/2019 14:00.