RISE
Samverkande applikationer med robotar

Argongatan 30, 431 53 Mölndal, Sverige | 14/05/2019 09:30
Boka i min kalender
 
  14/05/2019 09:30
Plats
Argongatan 30, 431 53 Mölndal, Sverige
ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.
The registration has been closed since 08/05/2019 23:00.