8571 somelogga

Ta del av lärdomar från Fixoteken och lär dig mer om delningens potential!

Välkommen till en eftermiddag där du får ta del av erfarenheter och resultat från två spännande projekt på temat Hållbar konsumtion. Anmälan görs längst ned på sidan.

I projektet "Kvartersnära minikretsloppsparker" driver Göteborgs stad sedan drygt ett år tillbaka fyra så kallade Fixotek. Fixoteken ska göra det lättare att laga, låna, byta och bygga nytt av gammalt. Helt enkelt att konsumera hållbart.

Projektet "Delningens potential", utfört av IVL Svenska miljöinstitutet, har bland annat kartlagt framgångsfaktorer för delning inom ett antal olika områden. 

13.00 Välkommen, kort introduktion där projektledare och deltagare presenterar sig
 
13.15: Natali Kjernell och Amanda Österlin La Mont, biträdande projektledare, Göteborgs Stad, som båda arbetat med uppbyggnad av projektet, driften av Fixoteken och det pågående utvärderingsarbetet.
”Det ska vara lättare att laga, låna, byta och bygga nytt av gammalt. Helt enkelt att konsumera hållbart. Det är tanken med fyra nya kvartersnära mötesplatser – så kallade Fixotek – i Hammarkullen, Majorna, Rannebergen och Bergsjön. Vid två av Fixoteken underlättas dessutom återvinning genom miniåtervinningscentraler. Nu har de varit öppna i ett år, och vi börjar se resultat. Ta del av lärdomar från Fixoteken!”
 
13.45 Fika och diskussioner
 
14.00 Hanna Ljungkvist Nordin, senior projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet, som deltagit i projektgruppen för Delningens Potential.
”I projektet delningens potential har man tittat på potentialen för delningslösningar inom områdena verktyg, transport och lokaler. Vilka är framgångsfaktorerna för att få det att fungera? Ta del av lyckade exempel och lär dig mer om möjligheter och utmaningar för delningslösningar”
 
14.30: Har du idéer eller projekt som du vill lyfta för att få inspel från andra? Eller kanske vill du ha tips och råd kring delningslösningar eller mötesplatser typ Fixoteken? Den sista timmen har vi avsatt till frågor och diskussioner. 

Båda projekten som presenteras under dagen har genomförts med stöd av Innovationsprogrammet RE:Source, finansierat av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

8925 sv sip logo program rgb 1614x240.jpg
BOKA IN

04/06/2019 13:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
Fixoteket Majorna
Slottsskogsgatan 1, 414 53 Göteborg, Sverige

031-01 01 01
event@company.com
The registration has been closed since 04/06/2019 00:00.