RISE
1457 rise logo rgb
Firande av världsmetrologidagen i Borås 20 maj

Akademiplatsen 2, 503 32 Borås, Sverige | 20/05/2019 09:30
Nu ändras allt. Och ingenting blir annorlunda.

I november fattades ett historiskt beslut om att revidera det internationella måttsystemet (SI) till att definieras av naturkonstanter snarare än artefakter. Förändringen innebär ingen skillnad för allmänheten, men för alla som arbetar med mätning av olika slag är omställningen spännande och kommer att påverka mättekniken över tid. Den 20 maj börjar den nya definitionen att gälla, en händelse som i år också sammanfaller med den årliga världsmetrologidagen.
 
För att uppmärksamma detta bjuder RISE tillsammans med Vinnova in till ett spännande seminarium med föredragshållare från såväl akademisk forskning som industri samt experter på mätteknik från RISE. Men framför allt har vi den stora glädjen att gästas av William D. Phillips från National Institute of Standards and Technology, nobelpristagare i fysik från 1997.


Vi bjuder på fika och en enklare lunch.

Evenemanget äger rum på Borås Kongress den 20 maj 2019 09.30-15.00. Fika från 09.30, seminariedelen startar 10.00. 
Kostnadsfritt för dig som anmält dig via formuläret nedan, senast den 14 maj.  Observera att anmälan är bindande. 

Program

Välkommen
Pia Sandvik (RISE)

Inledning 
Margareta Groth (Vinnova), Mikael Schmidt och Renée Hansson (Swedac)

Betydelsen av SI och kvalitetssäkrad mätteknik
Riksmätplatserna och deras betydelse
Håkan Nilsson (RISE) och Linda Persson (SSM)

Mätteknik till nytta för industri och samhälle
Karine Arrhenius (RISE) och Evert Håkansson (Baxter-Gambro)

Om nya SI

Measuring with fundamental constants; how the revised SI will work
William D. Phillips (NIST)


Det reviderade SI: nytt och nyttigt?
Leslie Pendrill (RISE)


Det gamla och nya kilot
Karin Cedergren (RISE)


Framtida ändringar av SI
Martin Zelan (RISE) 

Paneldiskussion om metrologi och nya SI

Utställning och PostrarArrangeras i samarbete med  

8877 Vinnova green payoff RGB


550 icons location
Plats
Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås
Akademiplatsen 2, 503 32 Borås, Sverige
ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.
The registration has been closed since 20/05/2019 00:00.