Välkommen till workshop om Energiåtervinning och Industriell Symbios

Innovationsprogrammet RE:Source bjuder tillsammans med Boden Business park in till en lärorik och inspirerande dag  om energiåtervinning och industriell symbios. Som deltagare får du möjlighet att bolla idéer, ställa frågor och hitta rätt verktyg för att arbeta vidare med frågorna på hemmaplan. Du får även en presentation av samverkansprojektet Green North.
Dagen avslutas med information och frågestund kring innovationsprogrammet RE:Sources stora utlysning 2019. Mer om utlysningen hittar du här.

Workshopen är kostnadsfri! Anmäl dig senast den 6 juni.

Vi börjar klockan 9.00 med kaffe och avslutar klockan 14.30 med paus för lunch.


Jenny Sahlin, Profu, presenterar resultat och erfarenheter kring "Energiåtervinning i en cirkulär ekonomi"

Övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhällsstrukturen: från beteende och normer till resursuttag, ekonomiska mätetal och juridik.
Energiåtervinning från avfall för el och fjärrvärme har en roll för de avfallsfraktioner som inte kan eller får cirkuleras i samhället. Resultat från flera av ReSources forskningsprojekt undersöker hur olika aktörer kan bidra till omställningen.

Peter Carlsson, Sotenäs kommun, presenterar resultat och erfarenheter kring  "Industriell symbios för en resurseffektiv industri"

Industriell symbios är en metodik för att nå en mer cirkulär genom att gemensamt använda resurser effektivare, någons avfall eller restprodukt blir den andres råvara. Industriell symbios har visat sig ge ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar. Inspiration och verktyg från industriell symbios-projekt ska ligga till grund för en workshop där potentialen hos deltagarna kan börja identifieras som en grund för framtida lokala symbiosnätverk.

Anders Lagerkvist, LTU, är biträdande projektledare för Green North och ger en presentation av projektet.

Green North vill generera smart tillväxt och samverkan genom att samla regionala tillgångar vid en gemensam miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle.

Johan Felix, Chalmers Industriteknik, är innovationsledare för RE:Source. 

Johan deltar under eftermiddagen via skype för att informera om RE:Sources stora utslysning som är öppen för ansökningar från mittan av maj till slutet av augusti respektive mitten av september. Utlysningen består av tre delar och RE:Source söker såväl demonstrationsprojekt som innovationsprojekt.BOKA IN

11/06/2019 09:00

PLATS
Lokal anslås i foajén
Teknikvägen 3, 961 50 Boden, Sverige

0705-609777
Kontakt: Thomas Fägerman thomas@bodenbusinesspark.se
The registration has been closed since 06/06/2019 23:55.