Allt om vår stora utlysning!
Anmäl dig till informationsmöte 12 juni i Stockholm

Anmäl dig till utlysningsinfo 12 juni!

I mitten av maj öppnade RE:Source årets stora utlysning där sammanlagt upp till 30 miljoner kan delas ut i stöd till de projekt som beviljas. Utlysningen är uppdelad i två delar och söker såväl demonstrationsprojekt som innovationsprojekt.

Under mötet får du information om utlysningens olika delar och får veta mer om vilka lösningar RE:Source letar efter i utlysningen.

*Demonstrationsprojekt - hela innovationsområdet hållbart materialnyttjande
Utlysningens ena del riktar sig till demonstrationsprojekt som vill ta innovativa lösningar närmre marknaden. Alla typer av lösningar välkomnas, så länge de löser ett problem inom området hållbart materialnyttjande inom planetens gränser.

*Innovationsprojekt A och B – med fokus på ökad andel återvunnen råvara i produktion eller mer cirkulära flöden för produkter, varor och material.

A: Innovationsprojekt som fokuserar på lösningar för ökad mängd återvunnen råvara i produktion. Behovet av lösningen ska tydligt komma från producenter och tillverkande industri.


B: Innovationer som stärker möjligheten för företag att komma med ett Hållbart erbjudande och/eller underlättar för konsumenter att få till ett Hållbart användande och som på så vis bidrar till ett Hållbart cirkulationssystem för utvalda flöden i samhället. RE:Source har särskilt intresse för följande flöden: bygg och infrastruktur, livsmedel, batterier och elektronik. I utlysningen välkomnas dock även ansökningar för projekt kring andra flöden där innovation bedöms kunna få stor effekt.
BOKA IN

12 juni kl 14.30-15.30

PLATS
Mäster Samuelsgatan 60

info@resource-sip.se
The registration has been closed since 12/06/2019 00:00.