9497 Logotyp negativ

Fossilfritt Flyg - dagarna
Karlstad, Sverige | 25/09/2019 12:00VÄLKOMMEN

Fossilfritt Flyg-dagarna arrangeras av Fossilfritt flyg 2045 som grundades hösten 2018 av RISE, SAS och Swedavia. Fossilfritt flyg 2045 är mötesplats och nätverk för samarbete och ökad samsyn, för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget.  

Fossilfritt flyg-dagarna bjuder på upplevelser, nytänkande och nätverkande för de som vill bidra till omställningen till ett fossilfritt flyg.

Dagarna riktar sig till dig som är intresserad av bioflygbränsle, elflyg, elektrobränsle och/eller vätgasflyg. Den riktar sig också till dig som älskar att resa och uppleva nya kulturer, träffa nya vänner eller reser i tjänsten för att utbyta tankar och idéer. Kanske reser du för det är enda sättet att träffa din familj som bor långt borta.

Fossilfritt Flyg-dagarna är en möjlighet för dig som vill engagera dig i utvecklingen av ett hållbart flyg och bidra till att Sveriges når sin del av de globala hållbarhetsmålen. Men också om du vill att Sverige ska gå före och vara ett internationellt föregångsland.

Fossilfritt Flyg 2045 bjuder in alla som vill bidra till att Sverige har ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett fossilfritt in- och utrikesflyg 2045. Genom att samla hela ekosystemet runt fossilfritt flyg på ett ställe, vill vi få saker att hända! Om vi lämnar våra stuprör och tänker och verkar tillsammans tror vi att vi kan hitta fler och bättre lösningar.

Arrangeras av

9952 Arrango%cc%88rer

Medfinansieras av


energimyndigheten logotype

Huvudsponsorer

9928 rv pri 300

Sponsorer

10483 CTF PMS 2012
10136 Logga 2014 rgb (1)

Konferensprogram

You can find an english version of the programme here

OBS! Du registrerar dig till konferensen i slutet på denna sida

25 September


Dag 1 börjar med lunch. Därefter får du välja att vara med på olika break-out sessions, så som exklusiva studiebesök eller delta i en spännande scenario workshop om fossilfritt flyg. 

Programpunkter:

12:00 - 13:00 Lunch på Karlstad Innovation Park för Breakout session A och B

Plats: Sommargaran 101B, Karlstad

12:00 - 13:00 Lunch på Residenset för Breakout session C

Plats: Residenset, Residenstorget 1, 652 25 Karlstad

13:00 - 17:30 Break out sessions:

A. Scenarioworkshop - Framtider för ett fossilfritt flyg (begränsat till 50 platser) 
Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101B
Scenarioworkshopen är nästa steg i den framtidsanalys vi genomför i projektet. Under workshoppen arbetar vi vidare med de trender vi tillsammans tagit fram under vårens trendspaning och –workshop. 
Med bas i dessa trender tar vi tillsammans fram scenarier; olika möjliga framtider för fossilfritt flyg. Scenarioworkshoppen avslutas dag 2 (den 26 september), på morgonen mellan 08:00 - 09:30. Vi bjuder på frukost.
För mer info gällande denna break-out se separat info om Scenarioworkshop längre ner i programmet. 

(OBS! Deltagande rekommenderas särskilt varmt för dig som deltagit i trendspaning och -workshop).

B. Studiebesök Bioshare arrangerad av Paper Province (begränsat antal platser)
Slutar runt 16:00
Plats: Buss avgår från Sommargatan 101B kl 13:00, åter till centrum kl 16:00. 

C. Seminare om elflyg av Swedavia, Avinor, SAS och Heart Aerospace (begränsat antal platser)
Slutar runt 16:00
Plats: Residenset. 

18:30 - 19:30 Styr- och referensgruppsmöte för FFT2045 (endast för inbjudna)

17:30 - 19:00 Egen tid

19:30 Middag

Vi samlas kl 19:30 på Olssons Bazar, Tullhusgatan 1, 652 27 Karlstad.

26 September


Dag 2 bjuder på inspirerande föreläsningar, panel-debatter och kunskapsgivande break-out sessions. Under dagen pågår även utställning av pågående projekt samt co-creation-stationer där vi tillsammans löser frågor som har med fossilfritt flyg att göra.

Vi möts på Karlstads Universitet, Aula Magna vid universitetsbiblioteket.

Programpunkter:

08:30 - 10:00 Registrering, utställning och uppstart av co-creation-stationer

OBS! För er som deltar i Scenario workshop, pågår detta även under denna morgon mellan 08:00-09:30 i sal 1E425 på Karlstads universitet

10:00 Öppning av konferens

10:20 Öppningstal

10:40 - 11.20 Sverige 2045 - När vi nått målet! 

En visionär panel diskuterar trender som vi tillsammans identifierade i våras och ger sin vision om hur år 2045 ser ut med fossilfritt inrikes- och utrikesflyg!
Panelen modereras av Nina Al-Ghussein Norrman från RISE och panelen består av:

Anna Elofsson, Chalmers
Maria Hollander, Paper Province
Henrik Brodin, Södra
Lars Andersen Resare, SAS
Malin Strand, Fossilfritt Sverige
Per Arne Karlsson, ST1
Eva Juhlin Dombrowe, RegionRåd Region Värmland (L)

11:20 - 12:00 Hur skapar vi förutsättningar för ett fossilfritt inrikesflyg till 2030?

2030 är inte långt bort och vi behöver vara mer konkreta. Vad är det vi behöver göra för att skapa ett fossilfritt flyg till 2030? 

Denna fråga diskuterar en panel av aktörer som berättar om hur de kan bidra till ett fossilfritt inrikesflyg och vilka lösningar och hinder som vi behöver röja tillsammans.

Panelen modereras av Johanna Mossberg, RISE och panelen består av:
 
Lena Wennberg, Swedavia
Anders Forslund, Elise
Klara Helstad, Energimyndigheten
Richard Nordin, Centern
Fredrik Granberg, LTU              
Jonas Kihlman, ÅF/pöyry
Per Kristensson, Centrum För Tjänsteforskning, Karlstad Universitet

12:00 - 13:30 Lunch och mingel

13.30 - 14:30 Break-out sessions:

A. Finansieringens villkor, affären och politiken (begränsat antal platser)
Hur ser finansieringens villkor ut för att förverkliga målet med fossilfritt inrikesflyg 2030, det vill säga hur kan vi finansiera produktionsanläggningar för 2 TWh biodrivmedel för flyg inom 11 år? Vilka policyer ser ut att kunna påverka affären så det kan bli lönsamt att producera fossilfritt flygbränsle? Hur kan man förverkliga kundernas villighet att betala för tjänsten hållbart flyg?

Marcus Elmer, Business Värmland
Anna Elofsson, Chalmers
Mathias Wideroth, Scanlog
David Hild, Fly green fund
Boris Gyllhamn, Almi Greentech
Fredrik Gustavsson, SEB


B. What is happening globally, and which technology pathways exist today? (limited seats)
Where are we globally in terms of production and technology development? Which projects are ongoing and what can we learn from them? Take part of exciting presentations followed by exchanging of ideas, projects, and proposals across organizations, developers, companies, authorities and session participants.

Presentation and panel discussion:

Martin Porsgaard, NISA
Anton Fagerström, IVL
Henrik Wenzel, University of Southern Denmark
Julian Renz, ZeroAvia
Onofre Andrade, Boeing
Anders Forslund, Heart Aero
Steven Le Mmoing, Airbus
Jennifer Holmgren, LanzaTech


The session is conducted in English

C. Hållbart flyg (Begränsat antal platser)
Vilka olika alternativ finns om jag vill resa långt och hållbart? Vad erbjuder flyget? Är det någon skillnad på klimatreduktion och klimatkompensation? Vilket klimatavtryck ger flyget egentligen?

Elin Fouganthine , RISE och FFT2045
Lena Wennberg, Swedavia
Markus Rosendahl, BRA
Anne Sörensson, Östersunds kommun
Susanne Sävenfalk, Fly Green Fund

14:30 Fika och återsamling

15:00 Summary breakout session (in english)

15:30 - 16:20 Becoming carbon smart - Dr. Jennifer Holmgren, CEO Lanzatech, Keynote speaker (in english)

16:20 - 16:40 Summering av dagen

16:40 Avslutningsmingel

Observera att programmet är preliminärt och kan komma att förändras. 
Slutgiltigt program skickas ut till anmälda deltagare innan konferensen börjar. 

Keynote speaker

9656 speaker

Dr. Jennifer Holmgren

Dr. Jennifer Holmgren is the Chief Executive Officer of LanzaTech. Jennifer has over 20 years of experience in the energy sector including a proven track record in the development and commercialization of fuels and chemicals technologies. Prior to joining LanzaTech, she was Vice President and General Manager of the Renewable Energy and Chemicals business unit at UOP LLC, a Honeywell Company. In that role, she led UOP’s renewable business from its inception through to the achievement of significant revenues from the commercialization of multiple novel biofuels technologies.

Framtider för fossilfritt flyg - 
delta i vår scenarioworkshop

Scenarier är nästa steg i den framtidsanalys vi genomför inom Fossilfritt Flyg 2045.

I workshoppen får du möjlighet att tillsammans med de andra deltagarna ta fram och utforska olika möjliga framtidsbilder för fossilfritt flyg. Som grund använder vi de trender som vi tagit fram under våren genom vår trendspaning och –workshop. Med dig hem till din egen organisation får du frågor, inspiration och insikter att dela med dig av och ta vidare.

(OBS! Deltagande är extra intressant för dig som varit med i tidigare workshops.)

Var, när, hur?

Scenarioworkshoppen är en del av den nationella konferens som Fossilfritt Flyg 2045 anordnar den 25-26 september. Workshopen ges i två delar, som bygger på varandra. Den första delen av workshopen äger rum under eftermiddagen den 25/9 och den andra delen under förmiddagen den 26/9 kl 8.00 till 09:30, d v s innan det ordinarie konferensprogrammet startar kl 10.00.

Begränsat antal deltagare

Scenarioworkshop Del 1

Dag: 25/9
Tid: 13.00 - 17.30
Plats: (TBD)
Under eftermiddagen serverar vi en god fika.

Scenarioworkshop Del 2

Dag: 26/9
Tid: 8.00 - 09.30
Plats: 1E425 på Karlstads universitet
Välkommen att komma direkt från ditt boende! Vi serverar frukost på plats.

Biljettpriser och sponsorpaket

Biljettpriser

Klusteraktör*

1500 kr/deltagare (exkl. moms)

Icke-klusteraktör

2000 kr/deltagare  (exkl. moms)

Middag 25 september
Den 25 september kl 19:00 har deltagare möjligt att vara med på middag. Ett kuvert kostar 800 SEK och det kommer förutom god mat, mingel-möjligheter också bjudas på underhållning.

130 platser finns för nuvarande och först till kvarn gäller.

* De aktörer som registrerat sig till innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045

Sponsorpaket

Utställare Klusteraktör
5000 SEK (exkl. moms)

Utställare Icke-klusteraktör
8000 SEK (exkl. moms)

I utställarpaketet ingår förutom utställningsplats, inträdesavgift samt middag 25 september för 1 person.

Vill du sponsra eventet, ta kontakt med Maria Fiskerud för mer information.
Viktig information!
Betalning sker via faktura och avanmälan måste ske senast 11 september 2019, däremot kan du anmäla dig fram t o m den 19/9.

Övrig information

I Karlstad går det boka rum på följande hotell där vi försökt reservera hotellrum för deltagare i den mån det varit möjligt. Bokning görs direkt via hotellet om ni vill använda vår referens RISE2019.

Vi rekommenderar att ni bokar hotell omgående för att säkerställa att ni har ett boende under konferensen.

Scandic Karlstad City
Telefon 054-7764734
Rum reserverat fram till 14 augusti

Scandic Winn
Telefon 054-7764734
Rum reserverat fram till 14 augusti

Scandic Klarälven
Telefon 054-7764734
Rum reserverat fram till 14 augusti

Elite Stadshotellet
Telefon 054-293002
Rum reserverat fram till 25 augusti

Best Western Hotel Gustav Fröding
Telefon 054-670000
Rum reserverat fram till 25 augusti

Clarion Collection Hotel Drott 
Telefon 054-101010

Clarion Collection Hotel Plaza
Telefon 054-100200

Clarion Collection Hotel Bilan
Telefon 054-100300

Good Morning Karlstad 
Telefon 054-172830


 
BOKA IN

25/09/2019 12:00

9586 add to calendar neg
icons location
Karlstad

Karlstad, Sverige


För frågor gällande eventet:

info@fossilfrittflyg2045.se

Middagen kostar 800 SEK per person (exkl. moms)

Om Fossilfritt flyg 2045

Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045, grundades av RISE, SAS och Swedavia hösten 2018. Fossilfri har samma mål som flygbranschen och som föreslagits för Sverige i BioJet utredningen, det vill säga ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och fossilfritt in- och utrikesflyg 2045.

Klustret ska processleda och samordna hela ekosystemet med aktörer för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget. Det betyder att vi vänder oss till alla som är intresserad av bioflygbränsle, elflyg, elektrobränsle eller vätgasflyg, men också till dig som älskar att resa och uppleva nya kulturer, träffa nya vänner eller reser i tjänsten för att utbyta tankar och idéer. Det viktiga är att du vill flyga så hållbart som möjligt och på så sätt bidra till att Sverige når de Globala hållbarhetsmålen. Vi tror att det gör Sverige och aktörerna ekosystemetet runt ett fossilfritt flyg till förebilder som kan inspirera andra länder och aktörer att också bidra till ett fossilfritt flyg. Klustret ska bidra till kunskap, forskning och innovation men också strategiska samarbeten som kan resultera i nya, smarta och innovativa lösningar. Klustret är delvis finansierat av Energimyndigheten. https://fossilfrittflyg2045.se/.
The registration has been closed since 24/09/2019 00:00.