Dialogarena Innovation i pågående underhållskontrakt
Frans Perssons väg 6, 412 76 Göteborg, Sverige | 29/08/2019 10:00 – 15:00
7807 Logo Mistra InfraMaint
VÄLKOMMEN
Smartare underhåll i befintliga upphandlingskontrakt

Den första upphandlingsarenan i Mistra InfraMaint handlar om förutsättningar och gränser för innovation i befintliga upphandlingskontrakt.

Dialogarenan vänder sig till alla chefer, strateger och upphandlare som vill dela och lära om innovation och upphandling för smartare underhåll.

Agenda 29 augusti
 
✔ Välkomna!
Introduktion av Mistra Inframaint och Upphandlingsarenan
Annika Malm och Fredric Norefjäll  
 
✔ Smart underhåll och upphandlingens roll.
Inledning till dagens tema "Smartare underhåll i befintliga kontrakt"
Fredric Norefjäll, RISE och Johan Nyström VTI
 
✔ "Innovation i befintliga kontrakt och relationer"
En presentation av arbetet och resultat från anläggningsforums arbetsgrupp kring innovation.
Steve Cook, Norconsult
 
✔ Diskussion
Finns det förutsättningar för innovation i era upphandlingskontrakt? I era leverantörsrelationer?
 
✔ Innovation inom kontrakt
När en entreprenör eller leverantör hittar ett smartare sätt att utföra uppdraget på, hur påverkar det pågående kontrakt? Är innovationen en ändring av upphandlingskontraktet? Ryms den inom kontraktets begränsningar? När måste det bli en ny upphandling?
Fredric Norefjäll, RISE
 
✔ Diskussion
Får innovationer utrymme i våra nuvarande upphandlingskontrakt?
Vilken sorts innovationer kan vi förvänta oss inom kontrakten?
Vilka innovationer får vi inkludera?
 
✔ Lunch
 
✔ Innovationer för uppföljning av anläggningstillstånd och nya kontraktsmodeller
Trafikverkets upphandling av vinterväghållning ur ett nytt perspektiv
Hawzheen Karim, Trafikverket
 
✔ Workshop innovationsteman
Vi jobbar i grupper för att testa tre "innovationsteman" och vad våra kontrakt har för utrymme att implementera dessa i dag. Några innovationsteman för smartare underhåll:
  • Drönare med sensorer (för t ex effektivare tillståndsbedömningar)
  • IOT med AI (för t ex kontinuerlig diagnostik och prediktivt underhåll)
  • VR glasögon/BIM (för t ex effektivare reparationer)
✔ Diskussion nästa dialogarena
Vad vill vi ha för tema till nästa upphandlingsarena?
 

BOKA IN

29/08/2019 10:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
RISE vid Delsjömotet
Frans Perssons väg 6, 412 76 Göteborg, Sverige

031-01 01 01
fredric.norefjall@ri.se
The registration has been closed since 26/08/2019 11:00.