Dialogarena Innovation i pågående underhållskontrakt
Frans Perssons väg 6, 412 76 Göteborg, Sverige | 29/08/2019 10:00 – 15:00
VÄLKOMMEN
Temat på den första dialogarenan kring upphandling i Mistra InfraMaint är "Innovation i pågående underhållskontrakt".
 
Vi vet att det går att hitta mer innovativa lösningar för underhåll i nya anläggningar och nya kontrakt, men vad kan vi göra inom ramarna för de befintliga kontrakten?

Vi återkommer längre fram med agenda och mer information inför dagen.
BOKA IN

29/08/2019 10:00

PLATS
RISE vid Delsjömotet
Frans Perssons väg 6, 412 76 Göteborg, Sverige

031-01 01 01
fredric.norefjall@ri.se