RISE
Inbjudan till inspirerande demodag - Framtidens uppkopplade produkter

Östra Larmgatan 18, 411 08 Göteborg, Sverige | 23/10/2019 09:00
Boka i min kalender
 
  23/10/2019 09:00
Plats
Kungsportshuset "The Concept"
Östra Larmgatan 18, 411 08 Göteborg, Sverige
ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.
The registration has been closed since 22/10/2019 00:00.