RISE
1457 rise logo rgb
Inbjudan till inspirerande demodag - Framtidens uppkopplade produkter

Östra Larmgatan 18, 411 08 Göteborg, Sverige | 23/10/2019 09:00
Boka i min kalender
 
  23/10/2019 09:00
1442 add to calendar neg
550 icons location
Plats
Kungsportshuset "The Concept"
Östra Larmgatan 18, 411 08 Göteborg, Sverige
ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.
The registration has been closed since 22/10/2019 00:00.