BizWizard Web page
10347 BELOKbilder
Inbjudan till workshop om energieffektiva storkök
– en verklig fallstudie på ett sjukhuskök
23-24 oktober, Karlskrona

Beloks fördjupningsområde Storkök bjuder in till en ny workshop om energieffektiva storkök. Denna gång arrangerar vi workshopen tillsammans med projektet ”Plattform för internationalisering: Energi och klimatsmart sjukvård” som finansieras av Energimyndigheten och leds av TEM - Nordic Center for Sustainable Healthcare. Vid tidigare workshops så har vi fått veta vilka krav som kan ställas för att få energieffektiva storkök. Detta tillfälle kommer vi ägna åt att bjuda in leverantörer för att presentera sina energieffektiva produkter & system. Vi är konkreta och använder ett verkligt och tänkt case, Centralköket på Blekingesjukhuset i Karlskrona.


Workshopen äger rum under två dagar med olika tema och vi binder samman de olika teman genom att presentera BELOK och dess verksamhet (klockan 13.00 – 14.00 den 23 oktober). Det är möjligt att delta bägge dagarna eller valda delar. Du kan även delta via Skype. Är du intresserad av att medverka och/ eller presentera vid ett tema så kontakta oss!

Läs hela agendan här
Datum: 23-24 oktober
Plats: Gullberna Park och konferens. Adress: Gullberna Park, Karlskrona,
Sista anmälningsdag: 16 oktober
Pris: Kostnadsfritt

Det finns möjlighet att delta under delar av dagarna, anmäl dig till vilka pass du är intresserad av!

Det finns också möjlighet att delta via Skype, klicka i det alternativet så kommer du att få en specifik inbjudan.

icons add to calendarAdd to calendar
The registration has been closed since 14/10/2019 07:00.