RE:Source-dagen 2019
TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm
2019-11-21
10468 somelogga


VÄLKOMMEN!

Kom och ta chansen att påverka våra kommande utlysningar, inspireras av spännande föreläsare och hitta nya kontakter och idéer på RE:Source-dagen 2019!

Missa inte att bocka i vilken workshop du vill delta i! Sista anmälningsdag är 18 november. 

Vi ser fram emot en kreativ och lärorik dag tillsammans!

Programledningen för RE:Source


Program för dagen (uppdateras kontinuerligt):

  9.30Registrering, kaffe och smörgås

10.00Välkommen till RE:Source-dagen
Ordförande Elinor Kruse samt innovationsledare Johan Felix.

10.10Delegationen för cirkulär ekonomi – nu är arbetet igång!
Weine Wiqvist

10.25Så påverkar AI hållbart materialnyttjande, 
Bengt Eliasson, Add a coach och Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik

10.45Finanssektorns roll i omställningen till en hållbar framtid
Poya Motai, Nordea

11.05Bensträckare

11.15Vad gör RE:Source 2020? 
Tf programchef Roger Nordman och innovationsledare Johan Felix.

11.40-14.00Workshoppar inkl lunch
 1. Det bästa avfallet är det som inte uppstår 
  Anette Svingstedt, Lunds Universitet, Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson miljöutredningar & Filip Sandkvist, IVL

  Lär mer om en metod för att strukturera och utvärdera arbete med fokus högst upp i avfallshierarkin, och ta del av lärdomar från projekt för avfallsförebyggande i några kommuner och företag runtom i Sverige.

 2. Hur undviker vi farliga ämnen i våra produkter
  Nicklas Gustavsson, Ramböll

  Farliga ämnen är en vanlig orsak till att materialåtervinning omöjliggörs. Hur kan företag redan i produktionsfasen undvika att dessa ämnen hamnar i deras produkter? Vilken information behöver tillverkare och köpare för att kunna ta välgrundade beslut.

 3. Nya affärer inom hållbart materialnyttjande/cirkulär ekonomi,
  Anna Aspgren & Jan Nylander, RE:Source

  Vill du veta mer om vad RE:Source gör för att stödja affärsutveckling och nyttiggörande? Och ge inspel om vad din organisation behöver hjälp med? Då ska du delta i denna workshop där du även kan ta del av andras erfarenheter.

 4. Vill du samverka internationellt?
  Pernilla Holgersson, Anthesis & Peter Skagerlind, pSk Earth adaption

  Förverkliga era idéer/innovationer i samverkan med internationella aktörer. Genom internationella FoI-projekt finns möjlighet att skapa nya värdekedjor och nätverk inom Norden, Europa och med andra länder. Vi kommer i vår workshop gå genom aktuella utlysningar som passar just ert projekt eller idé, hitta lämpliga internationella samarbetspartners för att skapa konsortier och planera för en kommande projektansökan. Andreas Englund och Martina Wennesjö från EUSME support presenterar det stöd de erbjuder små och medelstora företag. Tag gärna med er era idéer och lösningar för att få en första dialog med oss.
14.00Fika och knyt kontakter!

14.30Inspirationsföreläsning av Stina Klingvall, Material economics

14.45Cirkulärt samarbete i Norden
 Josefina Sallén, RISE & Elin Bergman, WWF

15.00-15.30Avrundning och frågestund
BOKA IN

21/11/2019 09:00

icons add to calendar
icons location
PLATS
TCO-huset, Stockholm
Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sverige


info@resource-sip.se
The registration has been closed since 19/11/2019 00:00.