Lanseringsevent Färdplan för industri
11352 rise logo rgb pos
Lanseringsevent Färdplan för industri
06/05/2020 14:00
De kommande åren kommer stora förändringar ske inom svensk industri. Gamla processer utmanas och den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för svensk konkurrenskraft och omställning för hållbar utveckling.

En färdplan för att visa vilka nya möjliggörande teknologier och förmågor som kommer vara viktiga för Sverige och svensk industri har tagits fram av RISE, tillsammans med industrin, med stöd och finansiering av Vinnova och Teknikföretagen

Färdplanen visar att exempelvis 5G, AI, digitala tvillingar, nya multifunktionella material och additiv tillverkning ger förutsättningar för bland annat effektiviseringar, analys, optimering och nödvändig transformation. Men viktigast av allt är hur tekniken skapar förutsättningar för att utveckla konkurrenskraft hand i hand med hållbarhet.

Välkommen till en spännande presentation av färdplanen och samtal om hur svensk industri kan stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle.

Medverkande:
  • Näringsminister Ibrahim Baylan
  • Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
  • Darja Isaksson, gd Vinnova
  • Pia Sandvik, vd RISE
  • Jan-Eric Sundgren, ordförande för projektstyrgruppen.
  • Erik Ekudden, CTO, Ericsson Group
  • Charlotte Brogren, CTO, Alimak Group
  • Johan Ödmark, VD SISP 
  • Representanter från projektgruppen, Stig Larsson, Susanna Winzenburg och Adam Edström, RISE
  • Moderator, P-O Sjöberg, RISE
Detaljerad agenda finns  på projektets webbsida .
Anmälan
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i syften direkt sammankopplat med Lanseringsevent Färdplan för industri 06/05/2020 14:00.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 06/05/2020 13:59.