Coronapandemins effekter på den svenska avfallshanteringen
Zoom-möte (endast digitalt) | 11 september 8.00–9.30
13381 WR logo original 2010(160x90)

Välkommen till frukostmöte 
Liksom många andra branscher har coronaepidemin fått en betydande påverkan på den svenska avfallshanteringen. Waste Refinery, det strategiska nätverket för resurser ur avfall bjuder in till ett digitalt frukostseminarium där några svenska aktörer berättar om vilken påverkan pandemin har gett på verksamheter och vilka åtgärder de har vidtagit för att minska de negativa effekterna. Seminariet avslutas med en diskussion kring branschens största utmaningar och frågeställningar vi står inför och som måste lösas.

Mötet är digitalt och genomförs på plattformen Zoom. När du har anmält dig
 får du en länk och ett lösenord.
SAVE THE DATE

11/09/2020 08:00

icons add to calendar
The registration has been closed since 11/09/2020 08:00.