Digital workshop med tema näringsämnen i kretslopp mellan stad och land – vad vill gödselanvändaren ha?
05/11/2020 12:45
Den 5 november kl 12.45 - 16.00 arrangerar Svenska näringsplattformen en digital workshop med fokus på slutkonsumenten av näringsprodukter med ursprung i avloppsströmmar. Workshopen riktar sig främst till betalande medlemmar och aktörer som jobbar inom lantbruk och livsmedelsproduktion.

Agenda

12.45: Välkomstmingel i den virtuella lobbyn

13.00–13.10: Välkomna och introduktion till dagen
Emma Lundin och Klara Westling, Svenska Näringsplattformen

13.10–13.15: Projektet End of Wastewater
Robin Harder

Eftermiddagen är uppdelad i två avsnitt:

Avsnitt 1: Hur ser krav-listan ut?

13.15–13.45: Presentationer (5-10 min var)

 • Generella krav på gödselmedel
  Eva Salomon, RISE Jordbruk och livsmedel

 • Lantbrukets syn på kretslopp – en enkätstudie av LRF
  Jan Eksvärd, LRF och Inspire Action & Research AB

 • Riskvärdering – purfärskt studie från Bonus Return om hur risker kan vägas mot möjligheter med närsaltsåtervinning
  Nelson Ekane, SEI

13.45-14.30: Diskussioner i smågrupper – Vad ska det krävas för att lantbrukare ska vilja köpa gödsel som härstammar från avloppsfraktioner? Diskutera kravlista respektive önskelista.

14.30–14.45 Paus

14.45–15.00: Presentation av samlad lista och rangordning

Avsnitt 2 – Hur ska vi uppnå detta?


15:00 – 15:30 Presentationer (5-10 min var)

 • Naturvårdsverkets syn på näringsämnen i kretslopp allmänt
  Maximilian Ludkte, Naturvårdsverket

 • Arbetet med recirkulering inom Gården – vad kan göras här?
  Bjers Gård, Gotland

 • Hur sorterande system i nya stadsdelar är tänkt att underlätta näringsåtervinning. Att göra rätt från början; tankar och resultat
  Hamse Kjerstadius, Recolab (NSVA)
15.30–15.50: Diskussion i smågrupper – Hur ska vi kunna återföra näringsämnen enligt denna krav- (och önske-) lista?

Diskussionsfrågor:
 • Vilka incitament krävs för att vilja köpa återvunna gödselprodukter?
 • Kan uppströmsarbete hjälpa? Vilken typ av uppströmsarbete?
 • Hur hanterar vi ovälkomna ämnen?
 • Är ursprunget viktigast eller är kvalitet på den färdiga produkten viktigast?

15.50–16.00: Sammanfattning av dagen och hur vi kommer använda dessa resultat framåt. Information om kommande ”samtal i mindre grupper” inom projektet End of Wastewater.

Observera att Zoom-länken till mötet skickas ut i bekräftelsemejlet när du anmält dig!

Anmäl dig nedan för att medverka på workshopen senast den 27 oktober.
BOKA IN

05/11/2020 12:45

icons add to calendar
Är du...(flera val möjliga):
The registration has been closed since 27/10/2020 23:59.