Teknikworkshop 2020-12-09 Utveckla dagens underhåll i riktning mot prediktivt underhåll samt tjänstebaserade och hållbara erbjudanden
11352 rise logo rgb pos
Teknikworkshop Utveckla dagens underhåll i riktning mot prediktivt underhåll samt tjänstebaserade och hållbara erbjudanden, 
9 december 2020
Om teknikworkshoppar
Teknikworkshoppar (TWS) ger möjlighet för främst industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030.  Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts. Innehållet är en kombination av kunskapstillförsel från projektet, dialog och gruppdiskussioner utifrån företagens egna frågeställningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forskningsprojekt utifrån företagens behov.
Anmälan
Företaget är ett:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och används i syften direkt sammankopplat med Teknikworkshop 2020-12-09 Utveckla dagens underhåll i riktning mot prediktivt underhåll samt tjänstebaserade och hållbara erbjudanden 09/12/2020 09:00.
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 08/12/2020 14:00.