Workshop: Ökad spårbarhet för hållbara värdekedjor
 22/10/2020 09:00
VÄLKOMMEN

De strategiska innovationsprogrammen Swedish Mining Innovation, PiiA, BioInnovation, Metalliska Material och RE:Source bjuder in till ett inspirationsseminarium om spårbarhet för hållbara värdekedjor. Agendan innehåller korta föredrag från projekt som arbetat aktivt med spårbarhet för hållbarhet i industrin. Vi kommer även att diskutera området och hur vi kan lära över branschgränser och omsätta forskning kring cirkulär industri till tillämpbara lösningar.

Målet med seminariet är att ge förslag på nya samarbeten som kan realiseras genom samverkan mellan de strategiska innovationsprogrammen och delegationen för cirkulär ekonomi. Syftet med nya samarbeten och aktiviteter är att komma tillrätta med de utmaningar som finns relaterat till spårbarhet för hållbara värdekedjor.

Var: Digitalt, vi kommer använda verktyget Zoom
När: 22 oktober kl.09.00 - 12.00

Obs! Presentationer kommer att spelas in, dock spelas inte diskussionerna in. 

Agenda:
Välkommen: Peter Wallin
Delegationen för Cirkulär Ekonomi:  Ylva Norén, kanslichef
Introduktion till Delegationen för cirkulär ekonomi: Peter Stigson
Introduktion till medverkande Strategiska innovationsprogram
Spårbarhet - En förutsättning för en cirkulär värld: Andreas Nobell, TCO Development
Inspiration från projekt:
  • Spårbarhet: Hanna Skoog, Program Director Circular Economy, Axfoundation
  • Trust through traceability - Circularity, Sustainability and Traceability tool: Hrishikesh Rajan, TrusTrace
  • TraceMet – Tracing environmental performance through the steel and copper value chains: Erik Lindblom, IVL
  • CERA – A Raw Material Certification Scheme: Erik Rissanen, RISE
  • 4 steps to GTIN - standardiserad data för optimering i byggnadssektorn: Christer Green, Svenskt Trä 
Gruppdiskussioner, block I
Gruppdiskussioner, block II
Summering och avslut


14193 Ska%cc%88rmavbild 2020 09 22 kl. 09.48.55
BOKA IN

22/10/2020 09:00

icons add to calendar
The registration has been closed since 21/10/2020 08:00.