SMTF Möter... Mattias Larsson, Maranics
12803 smtf logo1 jpg

SMTF MÖTER... MATTIAS LARSSON, MARANICS

14161 Mattias Larsson


Digitalisering av den internationella sjöfarten ställer krav på enkel datakommunikation mellan olika system. Kommunikationen mellan olika system oavsett leverantör är avgörande för att digitaliseringen ombord skall leda till en minskad arbetsbörda ombord.

I detta webinarium i serien SMTF möter… berättar Mattias Larsson från Maranics om hur Application Program Interface (API) kan användas inom den Maritimanäringen.
API används idag för datakommunikation mellan de olika system som används i vardagen, så som betalnings- och banksystem.

Mattias Larsson, master från Sjöfart & Logistik-programmet vid Chalmers Tekniska högskola, har lång erfarenhet från sjöfartsindustrin med fokus på IT och tjänster.

Maranics
Maranics använder en ”low code application platform” för att digitalisera mänskliga processer samt för interaktion mellan människa och maskin. Plattformen är speciellt framtagen för att fungera i edge miljöer såsom fartyg som inte alltid har uppkoppling mot molntjänster.
Onsdag 30 september  kl 09:00-09:30.


VÄLKOMMEN!

Vi önskar ert svar senast den 29 september.    
Deltagandet är kostnadsfritt.
Länk till Webinarium skickas efter anmälan.  Vid  tekniska fel vid anmälan, kontakta liselotte.melkersson@ri.se. 

Detta är ett stående arrangemang från SMTF som kommer att hållas onsdagar var 14:e dag. Inbjudan till SMTF möter... kommer att finnas på SMTFs hemsida och skickas ut till våra medlemmar.
Anmälan
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 29/09/2020 16:50.