SMTF möter... Den hållbara hamnen kräver hållbara tekniska lösningar
12803 smtf logo1 jpg

SMTF MÖTER... Den hållbara hamnen kräver hållbara tekniska lösningar
14713 Ikoner h%c3%a5llbar hamn
Den hållbara hamnen kräver hållbara tekniska lösningar

I dag blåser vindarna för en ökad närsjöfart. Överflyttning från väg och järnväg till vattenburna transporter ligger högt på den politiska agendan och miljardinvesteringar sker nu i många av våra svenska hamnar för att öka förmågan att etablera sig som transportnoder i framtidens transportsystem.

Hållbarhet är den röda tråden i den omställningen och hamnar tillsammans med teknikleverantörer är de som ska få det att hända.


RISE har tagit fram en vision om den Hållbara hamnen och driver ett öppet projekt tillsammans med SMTF för hamnutveckling i Sverige.


Välkomna till ett webinar den 4:e november mellan 09:00 – 11:15 där visionen den hållbara hamnen och projektet i.Hamn kommer att presenteras. Vidare presenterar  Kvarken Ports, CG Drives & Automation och Konecranes sin verksamhet inom området.
 
* I.Hamn är ett projekt inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som drivs av Lighthouse.


Onsdag 4 november  kl 09:00-11:15.


VÄLKOMMEN!

Vi önskar ert svar senast den 3 november kl 16:00.    
Deltagandet är kostnadsfritt.
Länk till Webinarium skickas efter anmälan.  Vid  tekniska fel vid anmälan, kontakta liselotte.melkersson@ri.se. 

Detta är ett stående arrangemang från SMTF som kommer att hållas onsdagar var 14:e dag. Inbjudan till SMTF möter... kommer att finnas på SMTFs hemsida och skickas ut till våra medlemmar.
Anmälan
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
The registration has been closed since 03/11/2020 16:00.