SMTF möter...Green Pilot framåt
12803 smtf logo1 jpg

SMTF MÖTER... Green Pilot framåt
14283 Green Pilot

Välkommen till webinariet om fortsättningen på projektet Green Pilot. 

Ni kommer ha möjlighet att besöka båten Green Pilot i Göteborg under eftermiddagen kl 13:00-15:00. Plats meddelas under webinariet. 

Ni anger vid Anmälan om intresse finns för besök ombord.


Presentatörer:

Patrik Molander – ScandiNAOS
ScandiNAOS:
ScandiNAOS AB är experter inom energieffektiv och hållbar sjöfart. Målet är att hitta de bästa miljömässiga och ekonomiska alternativen för att på så sätt bidra till en framgångsrik marin transportindustri. De senaste åren har till stor del ägnats åt alternativa bränslen, speciellt metanol. Idag kan ScandiNAOS erbjuda traditionella tjänster inom skeppsbyggnad, specifika lösningar för alternativa bränslen och även metanoldrivna marinmotorer. ScandiNAOS berättar om resultatet från GreenPilot och om Sjöfartsverkets satsning på metanol för lotsverksamheten.
14286 ScandiNAOS

Robert Rylander, Researcher, RISE Maritima Operationer

Säkrare navigation för sjöfarten med hjälp av ny teknik och sensorer
Under hösten rullar ett EU projekt baserat på satellitnavigations systemet Galileo nya möjligheter, Prepare Ships vidare. Ett större nationellt projekt där RISE, Chalmers och Sjöfartsverket tillsammans med rederier skall titta på olika sensorer som börjar bli säkerhetshöjande standardlösningar inom fordonssidan, vad de kan tillföra navigation i farleder och för de inre vattenvägarna kommer också att använda sig av en gemensam plattform för forskning.
En maritim testrigg, erbjuder även andra aktörer en unik möjlighet att få värdefull data och information till forskning och produktutveckling. Idag används den gemensamma testplattformen även till tester med av en miljövänligare bottenfärg, en hård färg som inte havstulpanerna fäster sig på och den är en plattform för koncept kring energibesparing och radartekniker.


Predicted Positioning Based on EGNSS for Ships
PREPaRE Ships intends to make use of the Copernicus features, especially for testing and validation purposes. We are happy to make use of these advanced services in our project.
prepare-ships.eu13786 RISE loggaOnsdag 28 oktober  kl 09:00-10:00.


VÄLKOMMEN!Vi önskar ert svar senast den 27 oktober kl 16:00.  
Deltagandet är kostnadsfritt.
Länk till Webinarium skickas efter anmälan.  Vid  tekniska fel vid anmälan, kontakta liselotte.melkersson@ri.se. 

Detta är ett stående arrangemang från SMTF som kommer att hållas onsdagar var 14:e dag. Inbjudan till SMTF möter... kommer att finnas på SMTFs hemsida och skickas ut till våra medlemmar.
Anmälan
Anmälan till besök på Green Pilot kl 13:00-15:00
11354 rise logo rgb neg
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN