RE:Sourcedagen 2020
17/11/2020 09:00
PROGRAM

9.00
Välkomna till RE:Sourcedagen 2020 – Elin Larsson, programchef
9.15
Vägar till framtidens energiåtervinning – Inge Johansson, RISE
9.25
Så kan vi öka användningen av sekundära material i konstruktioner – Martijn van Praagh, AFRY
9.35
Cirkulär hantering av förorenade massor – Lars Rosén, Chalmers Tekniska Högskola
9.45
Kväveåtervinning - nyckel till cirkulär ekonomi – Gunnar Thelin, EkoBalans Fenix
9.55
Hållbar upphandling av plast – Helena Norin, IVL
10.05
Paus
10.10
En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning – Harald Cavalli-Björkman, Renewcell
10.20
Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem – Material Economics
10.30
Frågor till projekten från publiken
10.45
Paus
10.55
Introduktion till gruppdiskussioner – Elin Larsson, programchef RE:Source
11.00
Delegationen för cirkulär ekonomi – Ylva Norén, kanslichef
11.05
Gruppdiskussioner med representanter för expertgrupperna i Delegationen för cirkulär ekonomi, samt kring det prioriterade flödet plast.

Här finns möjlighet för alla deltagare att utbyta kunskap och föra fram förslag på konkreta åtgärder.

DESIGN: Anneli Selvefors - samtalsledare Anna Aspgren
BYGG: Carl Zide - samtalsledare Peter Skagerlind
SPÅRBARHET: Peter Stigson - samtalsledare Elin Larsson
UPPHANDLING: Karin Peedu - samtalsledare Gunnar Fredriksson
PLAST: Åsa Stenmarck - samtalsledare Johan Felix
11.30
Sammanfattning av gruppdiskussionerna
11.45
RE:Sources utlysning 2021 – Johan Felix, innovationsledare RE:Source
11.55
Avslutning – Elin Larsson, programchef RE:Source

SAVE THE DATE

17/11/2020 09:00

icons add to calendar
Eventet kommer att spelas in och publiceras i RE:Sources olika kanaler.
Anslut till mötet
Jag vill delta i gruppdiskussionen om