Välkommen att delta i nätverket 
LIGHTer nod Småland!
 
 
 
VÄLKOMMEN!
LIGHTer nod Småland startar nu upp ett nätverk med syfte att driva hållbar industriell omställning och utveckling genom:
  • Kunskapsspridning kring framtida marknadskrav och kundbehov kopplade till lättvikt
  • Omvärlds- och nyhetsbevakning med fokus på lättvikt och ökad hållbarhet
  • Ökad tillgång till test- och demonstrationsanläggningar samt deltagande i utvecklingsprojekt
Är du intresserad av att delta i nätverket? Nedan hittar du en avsiktsförklaring, fyll i och skicka in dina uppgifter så blir du snart kontaktad.

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDVERKAN I NÄTVERKET

Vi har för avsikt att medverka i nätverket LIGHTer nod Småland (LnS) och kommer att delta och bidra med vår egen tid i förhållande till våra resurser och aktuella behov.
Denna avsiktsförklaring är inte juridiskt bindande och deltagandet är kostnadsfritt. Vissa aktiviteter kan medföra en mindre avgift för att täcka kostnader för lokal, förtäring etc.
Vi godkänner att vårt namn, logotyp och allmän företags­information får publiceras på hemsidor och i nyhetsbrev samt att nätverket i enlighet med GDPR får lagra våra uppgifter till dess vi meddelar annat.