Sign up to newsletter
Anmälan till prenumeration på SMTF Nyheter
SMTF är ett marintekniskt nätverk inom RISE med ett 100-tal medlemsföretag och organisationer.
 
Vårt uppdrag är att stödja den svenska marintekniska näringen med innovations och affärsstöd med fokus på hållbarhet och miljö. Målet är konkurrenskraftiga företag och en grön marinteknisk utveckling för en bättre värld!
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se