19620 RISE BLACK 01Ansökan om personcertifiering

Läs igenom all information noggrant och fyll i nedanstående korrekt!
Om du kommer på att någon uppgift varit felaktig efter du skickat in ansökan korrigerar du genom att använda formuläret "Uppgiftsändring". Skicka inte in flera ansökningar för att korrigera något som blivit fel!

Observera att ansökningsavgiften normalt inte återbetalas vid avbeställning av uppdrag eller då certifiering inte kan utfärdas.
Detta är ett kort i körkortsstorlek. Kortet kan inte användas som ID-kort eller passerkort.
Personuppgifter
Företagsuppgifter
Fakturauppgifter
Personuppgifter
För att vi ska kunna hantera din ansökan och uppfylla vårt åtagande gentemot dig krävs att du aktivt godkänner hanteringen av ärendet i enlighet med (GDPR, The General Data Protection Regulation).
Frågor om hanteringen kan ni ställa till personcertifieringen på e-post fragor.person@ri.se.
För mer information går ni till Dataskydd för verksamheter.


För certifieringar som baseras på Boverkets föreskrifter delas uppgifter med Boverket.
Publicering
Certifierade personers kontakt- och certifikatsuppgifter publiceras på RISEs hemsida.
För energiexperter publiceras även uppgifter på Boverkets hemsida.
Övriga villkor
Handläggningen av din ansökan sker mot fast avgift och den innefattar registrering, handläggning med kontroll av dokument och referenser samt certifiering om du uppfyller kraven.
Du är efter certifiering skyldig att årligen rapportera fortbildning och verksamhet till certifieringsorganet för registrering och granskning. För detta tas en avgift ut.
Genom att markera detta och aktivt skicka in ansökan nedan accepterar du våra villkor.
Om du ångrar dig eller på annat sätt anser detta felaktigt ska du omedelbart vid erhållande av orderbekräftelsen skriftligen kontakta oss och meddela detta.

Detta är en bindande ansökan.
För information om priser kontakta RISE via e-post fragor.person@ri.se.

Eftersom detta är ett bindande inköp måste du ha fyllt 18 år. Om du inte har rätt ålder inne ber vi dig avbryta beställningen omedelbart.