Ansökan om personcertifiering

Läs igenom all information noggrant och fyll i nedanstående korrekt!
Om du kommer på att någon uppgift varit felaktig efter du skickat in ansökan korrigerar du genom att använda formuläret "Uppgiftsändring". Skicka inte in flera ansökningar för att korrigera något som blivit fel!

Detta är ett kort i körkortsstorlek att ha i plånboken. (För ersättningskort utgår en administrativ avgift om 200 kronor)
Personuppgifter
Företagsuppgifter
Fakturauppgifter
Certifikat
Eftersom alla handlingar och all ärendehantering finns under ditt konto på Kundwebben kan du när som helst, från vilken dator/smartphone som helst, nå och skriva ut eller visa certifikatet. Tillsammans med beviset i körkortsformat behöver du inte längre certifikat i pappersform.
Personuppgifter
För att vi ska kunna hantera din ansökan och uppfylla vårt åtagande gentemot dig krävs att du aktivt godkänner hanteringen av ärendet i enlighet med (GDPR, The General Data Protection Regulation).
Frågor om hanteringen kan ni ställa till personcertifieringen på e-post fragor.person@ri.se..
För mer information går ni till Datainspektionens sida om GDPR.
Publicering
Certifierade personers kontakt- och certifikatsuppgifter publiceras på RISE Certifierings hemsida.
För ackrediterade certifieringar publiceras samma uppgifter även hos Boverket.
Övriga villkor
Handläggningen av din ansökan sker mot fast avgift (kontakta oss för prisuppgift) och den innefattar registrering, handläggning med kontroll av dokument och referenser samt certifiering om du uppfyller kraven.
Du är efter certifiering skyldig att årligen rapportera fortbildning och verksamhet till certifieringsorganet för registrering och granskning. För detta tas en avgift ut.
Genom att markera detta och aktivt skicka in ansökan nedan accepterar du våra villkor.
Om du ångrar dig eller på annat sätt anser detta felaktigt ska du omedelbart vid erhållande av orderbekräftelsen skriftligen kontakta oss och meddela detta.

Detta är en bindande ansökan som är avgiftsbelagd enligt fast prislista.
För information om priser kontakta RISE Certifiering via e-post fragor.person@ri.se.
När du skickar in denna ansökan genom att fullfölja enligt nedan kommer du att få en faktura vilken gäller handläggningen av ärendet.

Eftersom detta är ett bindande inköp måste du ha fyllt 18 år. Om du inte har rätt ålder inne ber vi dig avbryta beställningen omedelbart.