Ansökan om aktörskap

Vi inom Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 har i uppgift att bidra till att Sverige når målen fossilfritt inrikesflyg till 2030 och att allt flyg som lyfter från svenska flygplatser är fossilfritt senast 2045. Om vi ska nå dessa mål behövs aktivt deltagande från aktörer i hela ekosystemet kring fossilfritt flyg ”från skogen till vingen”. Vi välkomnar alla intressenter som vill vara med att bidra som aktörer, exempelvis myndigheter, näringsliv, offentliga aktörer, akademi, samt andra som återfinns inom ekosystemet för ett fossilfritt flyg.

Innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 drivs som ett projekt under 2019 och 2020, med finansiering från bland andra Energimyndigheten. Det uttalade målet är att projektet ska leda till upprättandet av en arena för samverkan kring fossilfritt flyg som lever över tid. Kom med som aktör redan idag och bli en del av vårt arbete!

För att bli en aktör inom innovationsklustret behöver du kunna ställa dig bakom Innovationsklustrets intentionsförklaring. Den hittar du här.

Övrig information till deltagande aktörer, inklusive information om kostnader, hittar du här.

För att ansöka om att bli deltagande aktör, fyll i nedanstående formulär. Vi återkommer till dig när vi tagit emot anmälan.

Logotyp 
Vänligen skicka er logotyp som bifogad fil i ett mejl till alina.hagelqvist@ri.se, detta för att den ska kunna visas på webbsidan fossilfrittflyg2045.se