19624 RISE BLACK 01
Personcertifiering
Ändring av uppgifter för certifierade personer
Fyll endast i de uppgifter som ska ändras!
Fält markerade med * är obligatoriska.
Personuppgifter
Företagsuppgifter
Fakturauppgifter
För att vi ska ha korrekta uppgifter på dig måste du hela tiden hålla dessa uppdaterade.
Det åligger dig som certifierad att hela tiden säkerställa att den information som vi har är den som är aktuell annars blir det inte rätt på vår eller Boverkets hemsida. Vi kan inte heller garantera att vi når dig med viktig information som rör ditt certifikat, såsom påminnelser för årsrapport och förnyelse.