Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
12454 business 1989126 1920
LIVSMEDELSACCELERATORN

Vi skapar skillnad för de Västsvenska livsmedelsföretagen!
270 företag har deltagit i seminarier och nätverk, 210 företag har fått unika behovsdialoger, 33 utvecklingsprojekt har startats och 113 nya arbetstillfällen har skapats. Framgångarna låter inte vänta på sig när effekterna av Livsmedelsacceleratorn 2017-2019 presenteras. Och det i Sveriges tredje största industribransch där vi kan bekräfta att det går bra för livsmedelsbranschen i Västsverige.

- De effekter vi ser är resultatet av långsiktigt arbete som grundar sig på målgruppens behov, samverkan och branschkunskap. Att vi ser till företagens utmaningar och lotsar dem till vårt nätverk med experter, kunskap och finansiering är det som gör det framgångsrikt. Att vi gör skillnad och fyller ett behov är enormt stimulerande och hjälper oss att utveckla Livsmedelsacceleratorns erbjudande för kommande perioder, säger Susanna Moore, Verksamhetsledare Livsmedelsacceleratorn 2017-2019.
Läs mer >
1x1 12445 Niclas M Malt41
1x1
CASE

Livsmedelsacceleratorn lotsade
Malt 41 rätt i nätverket 
Niclas och Christina Magnusson driver det nystartade företaget Malt 41. 2018 tog de en första kontakt med Livsmedelsacceleratorn för att få hjälp att hitta experter som kunde hjälpa dem att optimera företagets processparametrar. Genom våra kontakter kunde vi lotsa Malt 41 till experter i vårat nätverk som kunde hjälpa företaget framåt.
Läs mer >
12446 salad 4343738 1920 1x1
1x1
Bohus Seacultures kontakt med Livsmedelsacceleratorn gav stor effekt
Bohus Seaculture utvecklar och odlar tång på Sveriges västkust för att kultivera och sälja till producenter och konsumenter i Sverige såväl som internationellt. Företaget är ett mycket gott exempel på vad en kontakt med Livsmedelsacceleratorn innebär i praktiken för att identifiera behov och för att finna potentiella lösningar som kan leda framåt. 
Läs mer >
12441 taking notes 3475991 1920
SAVE THE DATE

Inspirerande frukostseminarie om Livsmedelscertifiering
– Hur, för vem och varför?
Är du nyfiken på vilken typ av certifiering eller märkning som kan vara lämplig för just ditt företag? På vårens första frukostseminarie reder Livsmedelsacceleratorn ut begreppen. Seminariet arrangeras av Livsmedelsacceleratorn och finansieras av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. 

Datum: Måndag 27:e april
Tid: 8.30-10.00 (frukost och mingel från 8.00)
Plats: RISE Jordbruk och Livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg
Kostnad: Kostnadsfritt efter anmälan
Anmälan: Öppnar inom kort på
Läs mer >
1x1 12455 hourglass 620397 1920
1x1
FINANSIERINGSMÖJLIGHETER

Förlängd ansökningsperiod våren 2020 för FoU-kort
Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till projekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Upp till 700 000 kronor i stöd (50% medfinansiering) kan lämnas till företag som jobbar med en disputerad forskare/expert. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad. Ansökningsperioden har förlängts med 3 dagar och stänger nu 2020-03-11.
Läs mer >
12440 beer 2288121 1920 1x1
1x1
OMVÄRLDSBEVAKNING

Påverkar strukturella förändringar den svenska ölmarknaden?
Ölmarknaden är i stark tillväxt och det är de senaste årens innovativa mikrobryggerier som drivit utvecklingen. Macklean har tittat närmare på hur de strukturella förändringarna påverkar den svenska marknaden.

Managementkonsulten Macklean noterar att den totala marknaden för svenskt öl under perioden vuxit med i snitt 5 procent per år, sett till Systembolagets försäljningsstatistik mellan 2012-2018. Mest av allt växer de hantverksmässiga bryggerierna, ca 25 procent per år och microbryggerierna växte med drygt 8 procent under perioden. De stora bryggerierna har vuxit med ca 3% per år. I takt med att marknaden breddas kan det finnas anledning för stora som små bryggerier att göra en strategisk översyn av hur företaget kan förbereda sig för att skapa lönsam tillväxt rekommenderar Macklean i artikeln som finns att läsa i sin helhet på deras hemsida.
Läs mer >
1x1 12439 FDTrends 2030 Digital OG 1200x630
1x1
Globala mat- och dryckestrender 2030
Nyligen publicerades trendrapporten ”Global Food and Drink Trends 2030” där marknadsanalysföretaget Mintel tagit hjälp av sitt globala nätverk av analytiker för att se på vilka trender som kommer att vara styrande för konsumenternas köpbeteende under nästa decennium.

Trenderna utgår från troliga förändringar i konsumentbehov, produktinnovation, företagsinsatser och samhälle under de kommande tio åren, och ger uppslag och tankar kring hur du som företagare kan anpassa dig till de förutspådda förändringarna. Utgångspunkten för de trender som identifierats är att konsumenterna liksom idag kommer kräva tillfredsställande smak och överkomliga priser vad gäller både mat och dryck.  Men, utöver det, vilka fler faktorer ser experterna kommer att påverka konsumenters köpbeslut den kommande tioårsperioden?

Läs mer >
12443 light bulb 1209491 1920 1x1
1x1
EXTERNA EVENT

Webbkurs för livsmedelsföretag 
Energimyndigheten bjuder in dig som har ett livsmedelsföretag till en kostnadsfri webbkurs om att använda energi på ett smartare sätt. Webbkursen är interaktiv och innehåller konkreta energitips, förslag och handfasta råd för företaget på en övergripande nivå kan arbeta för att minska energianvändningen men också vad du som anställd kan göra i din vardag.

Läs mer >
1x1 12442 chef 939436 1920
1x1
Framtidens Hållbara Måltider -
Hur får vi det att hända?
Den 23 april bjuder RISE in företag som erbjuder konsumenter olika måltidslösningar, och som därmed har en stor möjlighet att påverka och skynda på omställningen. Seminariedagen vänder sig till dig som arbetar inom restaurang, handel, offentliga måltider och livsmedelsproduktion. Du kommer få ta del av viktiga hållbarhetsaspekter som påverkar konsumenters val av livsmedel, aktuell forskning och få exempel på effektiva arbetssätt som underlättar för dina kunder att göra mer hållbara matval.

Läs mer >
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från EU, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
2738 instagram circle 732 in
 
$$$open$$