Vi höjer tempot på tillväxten!
5564 la logo
Webbversion > | Hemsida >
12686 businessman 1492563 1920
Hej!
Detta nyhetsbrev går till dig som är aktiv inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland för att informera dig om vad som händer i branschen samt om vårt kostnadsfria utvecklingsstöd till små och medelstora livsmedelsföretag med aktiviteter som behovsanalys och rådgivning, seminarier, nätverk, lots till experter och finansieringsmöjligheter samt partnersökning.
CORONAVIRUS (COVID-19)
12687 covid19 4946260 1920
Stöttning och hjälp till små och medelstora livsmedelsföretag till följd av Coronapandemin.
Vi befinner oss i en rådande kris där systemet som vi känner det totalt har förändrats. Flera företag befinner sig i mycket svåra situationer. Vi har samlat länkar där du, utöver stöttning från Livsmedelsacceleratorn, också kan hitta stöd och hjälp riktad specifikt till små och medelstora företag.


Myndighetsinformation

VERKSAMT.SE

Samlar myndighetsinformation om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronapandemin. Läs mer på verksamt.se

Övriga aktörer

Rådgivning:

BUSINESS REGION GÖTEBORG Företagslotsen Extra – Rådgivning för företagare

Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och E-post välkomnas alla företagare i Göteborgsregionen till Företagslotsen Extra där de erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. De kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp för just dig.

Öppettider: Vardagar 8-16
Telefon: 031-365 00 65
E-post: Foretagslotsen.Extra@businessregion.se
Webb: businessregiongoteborg.se


BUSINESS SWEDEN 
Dygnet-runt-support på alla marknader för exporterande företag

Business Sweden jobbar för att hjälpa dig att upprätthålla dina affärer i coronavirusets tid. Genom dygnet-runt-support erbjuder de stöttning inom tre nyckelområden: säkerställa globala leverans- och logistikkedjor, försvara din marknadsposition med stärkta kundrelationer och att få kontroll över pandemins effekter på dina lokala marknader. Läs mer på business-sweden.se

CONNECT VÄST Kostnadsfri nulägesanalys och stöd i genomförandet för företag med omsättning mellan 10-500 MSEK

Connects uppdrag är att hjälpa företag att växa hållbart och långsiktigt. Till följd av Coronavirusets Covid 19s utbredning ger Connect er möjlighet att göra en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ert nuläge och diskutera möjliga vägar framåt. Analysen som är kostnadsfri riktar sig till bolag som omsätter från 10 mkr till 500 mkr och kan göras via ett digitalt forum. Connect har även tagit fram en kostnadsfri process som stöd i genomförandet  där de i 30 dagar tar fram en handlingsplan för att hantera nuläget. Läs mer på connectsverige.se

Finansieringshjälp:

ALMI Lån samt uppskov på amortering

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling för växande företag. Till följd av Coronakrisen har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond för små och medelstora företag med 3 miljarder kronor. Lånen kompletterar ofta banklån och eget kapital, men för mindre kapitalbehov upp till 200 000 kronor kan de låna ut hela summan. På grund av rådande situation ger Almi dig även möjlighet att ansöka om uppskov på dina lån. Almi ger en fast uppskovsperiod om 6 månader på amortering av Almi lån som följd av COVID-19. Läs mer på almi.se

EXPORTKREDITNÄMNDEN (EKN) Ökade garantier till exporterande företag

Exportkreditnämndens, EKN, utökade garantier är till för att bankerna ska kunna lösa den akuta bristen på finansiering som många exportföretag brottas med och innefattar:
  • Förbättrad möjlighet till rörelsekrediter för små och medelstora företag- EKN höjer risktäckningen till 80 procent.
  • Ny garanti för underleverantörer för säkrare och snabbare betalning.
  • Ny garanti för rörelsefinansiering av stora företag- EKN täcker 75 procent av bankens risk. Läs mer här

VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN Anstånd om såddlån

Västra Götalandsregionen beslutar att samtliga företag som har fått slutbetalande, så kallade såddlån, får anstånd med ränte- och amorteringsbetalningar under 2020. Anståndet innebär att företag inte kommer att få några fakturor från Tillväxtverket i maj eller november i år. Upplupen ränta, som för närvarande är 1,5 % läggs istället till låneskulden. Gäller nystartade och innovativa företag som fått stöd enligt SFS 2015:211 §§20–21, eller motsvarade äldre förordningar. Läs mer på vgregion.se

Rekrytering:

ARBETSFÖRMEDLINGEN Mer mat - Fler jobb. 

Den pågående coronakrisen har lett till att delar av livsmedelsföretagen ser ett stigande behov av personal för att täcka den ökande sjukfrånvaron i produktionen. Här kan Arbetsförmedlingen och projektet Mer mat-fler jobb hjälpa till att hitta personal. Länk till kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen 

DAGLIGVARUHANDELN Öppnar för möjligheter för svenska matproducenter

Både ICA, Axfood och Lidl aviserar nu att de med anledning av Coronakrisen vill utöka sina sortiment av svenska råvaror och produkter och göra det lättare för nya leverantörer. ICA erbjuder en sådan möjlighet via sin portal som uppmuntrar, möjliggör och förenklar för enskilda butiker att göra affärer med lokala leverantörer. Det kan t.ex. handla om leverantörer som inte är stora nog att vara kunder hos ICA centralt. ICA tittar också på att tillfälligt ta bort en del av de certifieringskrav de haft i sin portal. Inom Axfood öppnar koncernen upp ett snabbspår för att möjliggöra för såväl producenter som handlare att snabbt få ut lokalt producerade matvaror i butik där det är möjligt.
LIVSMEDELSACCELERATORN

Hur kan vi stötta dig? Vad har du för behov?
Nu kartlägger vi små och medelstora västsvenska livsmedelsföretags behov till följd av coronapandemin.

I rådande kris där hela vårt system som vi känner det förändras, ser utmaningarna och behoven olika ut för olika företag. För att vi på Livsmedelsacceleratorn ska förstå hur vi på bästa sätt kan stötta och hjälpa dig under rådande situation, behöver vi din hjälp med att svara på nedan enkät. Enkäten tar endast ca 3-5 minuter att besvara och handlar om hur pandemin påverkat företaget och vilka behov av stöd som finns kopplat till det.
Till enkäten >
Eventprogram Våren 2020
12690 camera 2583100 1920
Livsmedelsacceleratorn följer noga utvecklingen och gällande direktiv kring Coronaviruset Covid 19. Som en följd av det sker samtliga av våra aktiviteter tom maj digitalt- såväl möten som seminarier. Vi försöker dock hålla igång vår verksamhet som vanligt för att stötta er företag och planerar bland annat flera digitala seminarier. Du kan fortfarande se fram emot samma matnyttiga innehåll och inspiration som du är van vid och vi hoppas innerligt att direktiven gör att vi kan genomföra dem. Nedan listas kommande event.
Anmälningslänkar och program >
1x1 12718 NAP 12421430
1x1
27 april

Om livsmedelscertifiering – hur, för vem och varför?
Är du nyfiken på vilken typ av certifiering eller märkning som kan vara lämplig för just ditt företag? På vårens första webinarie reder vi ut begreppen för vad som gäller märkningar så som KRAV, IPLivsmedel (Sigill), BRC, FSSC och EU Ekologiskt för att nämna några.

Datum: Måndag 27:e april
Tid: 8.30-10.00
Plats: Webinarium

12717 CM HW00225
1x1
1x1
27 maj

Om hållbara livsmedelsförpackningar -
plast, återvinning, pant och lagstiftning
Hur ska du tänka kring livsmedelsförpackningar och vad är egentligen en hållbar förpackning? Är plast den stora boven och hur säkerställer du att förpackningen återvinns? Vilka särskilda regler gäller för livsmedelsförpackningar och hur kan du kommunicera kring företagets förpackningar?

Den 27 maj besvarar vi dessa frågor men också annat som är bra för dig att tänka på när det gäller livsmedelsförpackningar.

Datum: Onsdag 27:e maj
Tid: 8.30-10.00
Plats: Webinarium
1x1 12716 matheus frade KO46ZfbNdtY unsplash
1x1
Save the date!

Om trender i livsmedelsbranschen med Mintel
Den 2 Juni bjuder Livsmedelsacceleratorn in till ett inspirerande Trendseminarium inom livsmedel med fokus på framtida möjligheter för små och medelstora livsmedelsföretag.

Du får möjlighet att ta del av rådande och kommande trender kopplat till livsmedel och hur dessa kan komma att påverka era konsumenter, marknad och affär, samt ta del av case studies från andra företag.

Datum: Tisdag 2:e juni
Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Frans Personsväg 6, Göteborg
12715 salt 1914130 1920
1x1
1x1
Save the date!

Om smak, doft, känsla, hörsel och utseende - Introduktion till sensorik
Hur påverkar smak, doft, känsla, hörsel och utseende en produkt? Hur kan förändrade sensoriska egenskaper påverka försäljningen? Vad säger konsumenten och hur fungerar egentligen en tränad sensorisk panel? 

Den  10 juni bjuder vi in dig till en introduktion till sensorik som avlutas med ett mingel där du kan ställa frågor till experter och företagsutvecklare.

Datum: Onsdag 10:e juni
Tid: 15.00-17.30
Plats: Frans Perssons väg 6, Göteborg

FINANSIERINGSMÖJLIGHETER & STÖD
12692 piggy bank 2889046 1920
1x1 12685 sprout 1147803 1920
1x1
Extra finansiering för företag inom livsmedelskedjan
Företag inom livsmedelskedjan kan anmäla behov för att i etapper om upp till 100 000 kr verifiera och utveckla sin nästa innovation hos Vinnova.

Vinnova har regeringens uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin stimulera att fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster når marknaden.
Läs mer >
12684 innovation 561388 1920
1x1
1x1
Innovationsstöd om upp till 2,5 miljoner Euro för innovativa lösningar inom hållbar omställning till grön ekonomi
Inom programmet EIC Accelerator kan du som driver ett litet eller medelstort företag få innovationsstöd från EU.

The Green Deal är EU:s specialutlysning 19:e maj där företag med innovativa lösningar inom hållbar omställning till grön ekonomi kan ansöka om upp till 2,5 miljoner euro. EIC Accelerator är ett 70-procentigt bidrag för att gå ut med en innovation på en internationell marknad.

Läs mer >
OMVÄRLDSBEVAKNING
12693 newspapers 3488861 1920
1x1 12706 istock 1159679092
1x1
SOTENÄS

15 miljoner till hållbar fiskodling på land   
Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, SLU och Smögenlax AB har fått 15 miljoner kronor för att bygga en forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs.

− Det här projektet är betydelsefullt för branschens framtid. En viktig pusselbit är miljötillståndet för Smögenlax utökade verksamhet som vi med spänning väntar på. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked som kan leda till att fler odlingar kommer igång, säger Innovatums Lillemor Lindberg i ett pressmeddelande på Innovatums hemsida.

Läs mer >
12723 young 791849 1920
1x1
1x1
MISSA INTE!

Världspremiär för AJOUR - Ett livsnödvändigt livestreamat aktualitetsprogram
Har du svårt att få överblick över allt det som händer i kölvattnet av COVID-19? Connect har skapat CONNECT AJOUR – ett unikt live-streamat aktualitets-program.

Syftet med CONNECT AJOUR är att få vettiga och kortfattade svar om hur pandemin påverkar näringslivet och vad vi kan göra för att ta oss igenom krisen så helskinnade som möjligt. För det handlar om att välja (rätt) väg. Medverkande gäster är spännande, erfarna och kompetenta människor från både näringsliv, akademi och politiken. Premiärsändningen går ut nationellt. CONNECT AJOUR kommer att ta upp bland annat vad företag praktiskt kan göra, så som hur fungerar regeringens krispaket i verkligheten och hur skall företagen hantera effekterna av det, och vad händer sedan då?
Till anmälan >
1x1 12725 chili 4743722 1920
1x1
MISSA INTE!

Så kan mindre leverantörer göra affärer med ICA
MatLust och ICA välkomnar dig till ett webbinarium den 15 april där du får veta mer om hur mindre leverantörer kan göra affärer med ICA. Boka in datumet i kalendern och håll utkik, mer information kommer inom kort.
Signa upp dig här >
12720 CM EB TNF01019
1x1
1x1
TIPS!

Signa upp dig för nyheter med fokus på framtidens mat!
Varje fredag skickar AGFO (Agriculture/Food) ut Nordens mest lästa nyhetsbrev om framtidens matsystem, fullmatat med viktiga nyheter, event och lästips.
Till anmälan >
Livsmedelsacceleratorn är en oberoende lots till externa kompetensbärare och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder kostnadsfri genomlysning av företagets behov och skapar nätverk och mötesplatser för den regionala livsmedelsbranschen. Läs mer om oss på www.livsmedelsacceleratorn.se.
Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE med finansiering från EU, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
2738 instagram circle 732 in
 
$$$open$$