Rise
Certifiering och spårbarhet som nyckel för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel
Den 15 maj presenterade Frida Höjvall, projektledare på RISE Certifiering, resultatet från det ett-åriga samverkansprojektet ”Traceability of sustainable metals – a blockchain-based solution” mellan RISE Certifiering, RISE Blockchain Innovation Center, Svemin, Boliden och LKAB. 
Presentationen finns att se här 

Projektets övergripande syftet är att göra hållbarhet till en konkurrensfaktor, även för de företag tidigt i värdekedjan som säljer råmaterial. Idag bestäms till exempel priset koppar på världsmarknaden, där ingen hänsyn tas till om kopparen producerats hållbart eller inte.

Ett centralt tema för projektet har varit att utforska olika typer av Chain of Custody modeller. Där bland annat massbalans-modellen, som redan tillämpas inom skogliga råvaror, identifierades som en möjliggöra för att skapa premiummetaller utifrån hållbarhet. RISE Certifiering har också börjat undersöka om massbalans-principen kan vara en bra modell för att till exempel verifiera återvunnen plast i värdekedjor. Vilket kan bli mycket aktuellt då EU-kommissionen utforskar Europas framtids system och policy för plastanvändning.

Att tillämpa blockchain för att skapa ett säkert och trovärdigt system har undersökts tillsammans med blockchain-ingenjörer på RISE. Slutsatsen är att blockchain är en intressant teknologi för framtidens certifieringar men teknologin kan inte verifiera om den information som läggs in på blockkedjan stämmer. Dvs ”skit in, skit säkrat, skit ut”, därför behövs även oberoende tredjeparts-granskningar även i framtiden. Ett intressanta framtid forskningsområden är hur certifiering, blockchain och sensorteknik kan kombineras för att säkra leverantörskedjor.

Projektet har finnanserats av det Strategiska innovationsprogrammet STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Mer att läsa om projektet och hela rapporten hittar ni HÄR

Kontaktperson: Lena Lindblad
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se