Rise
Ny ackrediterad certifieringsregel för säkerhetsprodukter

RISE Certifiering kan nu erbjuda ackrediterad certifiering enligt europastandarder för ett antal produkter inom säkerhetsområdet, detta genom vår nya certifieringsregel ”SPCR 201, Certification rules for security products”.
Förutom ackrediterad certifiering kan vi sedan tidigare även erbjuda ackrediterad provning för följande produkter:

EN 1627: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters / Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier

EN 1143-1: Secure storage units - Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms / Värdeförvaringsenheter - Skåp, valvdörrar och valv


EN 1143-2: Secure storage units - Deposit system/Värdeförvaringsenheter - Deponeringsskåp och serviceboxar


EN 14450: Secure storage units - Secure safe cabinets / Värdeförvaringsenheter - Stöldskyddsskåp


EN 12320: Building hardware - Padlocks and padlock fittings / Byggnadsbeslag - Hänglås och hänglåsbeslag

EN 50131-3: Intrusion and hold-up systems - Control and indicating equipment / Larmsystem - Centralapparater

EN 50136-2: Alarm transmission systems and equipment - Requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT) / Larmsystem – Fordringar på larmterminal (SPT)

EN 50131-6: Intrusion and hold-up systems - Power Supplies / Larmsystem - Strömförsörjning

EN 50131-10: Alarm transmission systems and equipment - Application specific requirements for (SPT) / Larmsystem - Tillämpningsspecifika fordringar på larmterminaler (SPT)

I certifiering enligt SPCR 201 ingår inspektion/revision av fabriken där produktion sker, såväl i Sverige som i övriga världen. I många fall kan dessa inspektioner/revisioner samordnas med andra relevanta certifieringar både inom produkt- och ledningssystemcertifiering.

Kontaktpersoner:

Martin Tillander,  Nima Azarmehr  och Per Adolfsson


RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se