Rise
RISE är nu ackrediterade för ISO 50001:2018
RISE är nu ackrediterade för ISO 50001:2018
 
Energiledningssystemet ISO 50001 är ett mycket kraftfullt verktyg för att öka energiprestandan i en verksamhet. Ett system som hjälper till att minska klimatpåverkan samt även ger bra kostnadsbesparingar.  ISO 50001 innebär ett strukturerat arbetssätt med att kartlägga verksamhetens energiförbrukning,  sätta upp mål för att förbättra energiprestandan samt styra och kontrollera det dagliga arbetet för bästa möjliga resultat. 
 
2018 kom en ny utgåva av energiledningssystemet ISO 50001 som innebär att den tidigare utgåvan upphör att gälla den 27 augusti 2021.  Fram till dess måste alla uppgradera sina certifikat för att behålla certifieringen. Uppgraderingsrevision ska ske senast 27 mars 2021 för att det ska finnas tid för hantering av eventuella avvikelser, granskning och beslut samt utfärdande av nya certifikat.
 
Den nya utgåvan följer samma struktur (Anex SL) som ISO9001, 14001 och 45001 vilket underlättar integrering och förutsättningarna för att skapa kraftfulla verksamhetssystem.
 
RISE är ackrediterade för den nya utgåvan ISO 50001:2018 och hjälper er med uppgraderingen och nycertifiering.
 
För de som har ett certifierat energiledningssystem rekommenderar vi att uppgraderingen sker i samband med en ordinarie omcertifering. Kontakta er revisionsledare för att närmare diskutera förutsättningarna. RISE tillhandahåller också en gapanalys för att stödja våra kunder med uppgraderingen.
 
För de som önskar kan RISE även ge företagsförlagda utbildningar i standardkunskap.  Ett kostandeffektivt sätt att hålla utbildningar på.
 
För mer information om energiledningssystem och hur RISE kan bidra till en energieffektivare verksamhet, kontakta produktansvarige.

Kontaktperson: Göran Liljenström
 
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se