Rise
CE-märkning av innerdörrar – senaste nytt
 
Innerdörrstandarden EN 14351-2:2018 är klar och tidplanen för CE-märkning börjar klarna, se tabell nedan.
 
EN 14351-2
Aktivitet
Tidplan
Kommentar
Godkännande av standardKlarGodkändes av standardiseringsorganet CEN den 3 april 2018
Publicering av standardKlarPublicerades av CEN den 11 november 2018
Start för CE-märkningHösten 2019Citering i EU:s officiella tidning EUT med startdatum och samexistensperiod
CE-märkning obligatoriskPreliminärt 1 november 2021Beroende på samexistensperiod som troligen blir två år


Innerdörrstandarden EN 14351-2:2018 ska kombineras med EN 16034:2014 om brandmotstånd (t ex EI2 30) och/eller brandgastäthet (Sa och/eller S200) inkluderas i prestandadeklaration för CE-märkning.
För ytterdörrar, öppningsbara fönster, portar m m med brandmotstånd och/eller brandgastäthet är CE-märkning redan möjlig och blir enligt tidigare beslut obligatorisk från den 1 november 2019*.
Typgodkännande på ytterdörrar kommer att upphöra den 1 november 2019* medan typgodkännande på innerdörrar kommer att finnas kvar tills dess att CE-märkning blir obligatorisk.

*) Eventuellt kommer samexistensperioden för EN 16034:2014 att förlängas med två år från den 1 november 2019 till den 1 november 2021 och det innebär i så fall att CE-märkning blir obligatorisk samtidigt för ytterdörrar, innerdörrar, öppningsbara fönster och portar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet. Beslut fattas av Europeiska Kommissionen och besked väntas inom de närmaste månaderna. För övrigt har Europeiska Kommissionen återupptagit citering (godkännande) av nya CE-märkningsstandarder som tillfälligt var stoppad under början av året, se föregående nummer av Nyhetsbrevet.

Kontaktperson: Per Adolfsson
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se