Rise
2869 Rise724 Rise transp
9869 EST Gbg 2019 webb
Halva gruppen på väg till lunch efteren givande förmiddag. Från vänster Ulrik Pettersson Cowi, Peter Kovács RISE,Lars Berndtsson Lokalförvaltningen Göteborg, 
Jenny Lundgren Ergofast, Stefan Jennefalk Merasol, Christian Ek Lokalförvaltningen, Bengt-GöranCarlsson Elementum Eco, Ulf Berggren Energihusgruppen, 
Andri JagomägiRoofitSolar och Jan-Olof Dalenbäck Chalmers  

Ett lyckat möte med BIPV-branschen
I elfte timman tog vi i EST oss an utmaningen att få till en träff med leverantörer av byggnadsintegrerade solelprodukter innan semestrarna dragit igång. Detta visade sig vara betydligt enklare än vi kunnat ana och gensvaret blev fantastiskt bra! Sju leverantörer fick varsin kvart för att berätta om sitt företag, sina produkter och visioner inför framtiden.

Vi tar nu med oss en imponerande och mycket varierande arsenal av produkter för både tak och fasader att arbeta med i detta och i påföljande projekt. Tekniken fungerade på det hela taget väldigt bra när vi på Skype fick ta del av presentationer från David Larsson från Solkompaniet som representerade Schweiziska Megasol, Rasmus Larsson från Lindab, Johan Oscarsson från Solibro, Lech Kaniuk från Solarroof och Anna Svensson från Soltech Energy. På plats i Göteborg presenterade Ulf Berggren/Andri Jagomägi från Energihusgruppen/ Roofitsolar och Stefan Jennefalk/Jenny Lundgren från Merasol/ Ergofast.

Mest imponerande var nog variationsrikedomen som nu även tycks innebära att man i princip kan välja vilken färg man vill på solcellsmodulerna vilket dock kan medföra ganska avsevärda effektförluster. Att fasadinstallationer kommer alltmer blev också tydligt när i princip samtliga företag sa sig även kunna erbjuda fasadlösningar. Viktiga budskap från arkitekter och beställare till leverantörerna var dels att en säljorganisation med beredskap för att snabbt kunna lämna anbud måste finnas på plats och att ”hårdvara är guld” i tidiga projektdiskussioner, d.v.s. att man vill kunna se och ta på den produkt man ska ta ställning till.


Tre huvudtyper av takintegrerade solceller presenterades:


Bandplåttak

9889 19891 2
Bandplåttak med kiselceller...
Bandplåtstak med tunna solcellsmoduler limmade mellan falsarna, hos Roofitsolar i form av kiselceller täckta av glas.
... och med tunnfilmssolceller
Hos Lindab har man i stället valt tunnfilmssolceller (CIGS) som täcks av en polymer.

Skifferliknande tak "Shingles"

9892 39893 4
ShingEL
”Shingles” d.v.s. solcellsmoduler i mindre format än en standardmodul men större än en normal takpanna. Till vänster SoltechShingEl, till höger Soltech RooF. Soltech använder liksom Lindab tunnfilmsteknik (Här CdTe)
Soltech RooF
Soltech RooF är en större variant på ShingEL.

Standardmoduler i olika typer av monteringsprofiler

9896 79897 8
Nicer
Solkompaniet erbjuder två schweiziska
produkter från företaget Megasol.
Level

9898 9
Slide in
Från företaget Solibro.


Vi arbetar nu i EST-projektet med en större inventering av BIPV-produkter på hela den Europeiska marknaden men med särskilt fokus på det svenska utbudet. Vi återkommer alltså med en mer detaljerad sammanställning efter sommaren, då även med kostnader och uppskattad energiproduktion från en tänkt relativt enkel tak- och en fasadinstallation.
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se