BizWizard Web page
10545 huvud2019

Workshop om energieffektiva storkök
– en verklig fallstudie på ett sjukhuskök


Beloks fördjupningsområde Storkök bjuder in till en ny workshop om energieffektiva storkök. Denna gång arrangerar vi workshopen tillsammans med projektet ”Plattform för internationalisering: Energi och klimatsmart sjukvård” som finansieras av Energimyndigheten och leds av TEM - Nordic Center for Sustainable Healthcare. Vid tidigare workshops så har vi fått veta vilka krav som kan ställas för att få energieffektiva storkök. Detta tillfälle kommer vi ägna åt att bjuda in leverantörer för att presentera sina energieffektiva produkter & system. Vi är konkreta och använder ett verkligt och tänkt case, Centralköket på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Centralköket, som består av ett produktionskök samt en restaurang, är planerat för totalrenovering 2020-2022. Idag producerar köket ca 1000 lagade portioner per dygn, varav ca 300 serveras som lunch i restaurangen och övriga levereras som patientmat ut på avdelningarna.

Workshopen äger rum under två dagar med olika tema och vi binder samman de olika teman genom att presentera BELOK och dess verksamhet (klockan 13.00 – 14.00 den 23 oktober). Det är möjligt att delta bägge dagarna eller valda delar. Är du intresserad av att medverka och/ eller presentera vid ett tema så kontakta oss.

Varje tema innefattar nedan punkter och pågår under ca tre timmar;
  • Systemperspektivet som är en summa av alla enskilda ingående system och produkter – RISE
  • Vad önskar beställaren – presentation från Karlskrona mfl
  • Vad erbjuder leverantören - olika leverantörer
  • Gemensam frågestund och summering - alla

Agenda


Dag 1 - onsdagen den 23 oktober

09.00-12.00
Seminarium och presentation Tema 1 – del I Köksutrustning såsom diskmaskiner och tillagningsutrustning

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Välkommen – Gustav Sandgren, Region Blekinge och Johannes Brundin, TEM - Nordic Center for Sustainable Healthcare

Introduktion – Ulla Lindberg, RISE

Presentationer - Per Erik Nilsson, CIT
  • BELOK 
  • Erfarenheter från Sahlgrenska universitetssjukhus
  • Nya lagkrav på byggnadsautomation – hur påverkas du?
14.00-17.00
Seminarium och presentation Tema 1 – del II Köksutrustning kyl och frysutrustning/-installationer

Kvällsaktivitet
Gemensam middag till självkostnadDag 2 - torsdagen den 24 oktober

09.00-12.00
Seminarium och presentation Tema 2 – Ventilation inklusive imkanaler såsom  ventilationsutrusning, imkanaler och filtreringsteknik.

12.00-13.00
Lunch

13.00-16.00
Seminarium och presentation Tema 3 – Återvinning spillvärme, möjligheter att utvinna värme från exempelvis avlopp.