BizWizard Web page
11728 Biobransle

Testmetoden som kan snabba på utvärderingen av nya material

Hur påverkas gummitätningar som kommer i kontakt med biobränslen? Med en ny testmetod som liknar den verkliga miljön i en motor visar pilotprojektet "Biobränsle" vägen mot snabbare mätningar, som kan underlätta materialutvecklingen.
När allt fler nya gummimaterial utvecklas ökar behovet av att hitta bra och pålitliga testmetoder. Det gäller att kunna säkerställa att materialen håller tillräckligt länge – och i nya miljöer.

Pilotprojektet "Biobränsle", som är en del av det RISE-ledda projektet Testbädd framtidens hållbara material, har fokuserat på gummis tätningsförmåga i miljöer där materialet kommer i kontakt med biobränslen.

– Det är viktigt att få fram en robust och lättanvänd metod som kan utvärdera gummimaterial, och där det går att lita på resultatet, säger projektledaren Anna Bondeson, RISE.

Gummi finns som tätningar i olika applikationer inom de flesta branscher. Materialen är ofta designade för att fungera under lång tid, och det gör att långtidstester är särskilt viktiga.


"Det är viktigt att få fram en robust och lättanvänd metod"
Anna Bondeson, RISE


I tidigare projekt har RISE tillsammans med fordonsindustrin och utrustningstillverkare tagit fram en metod för att mäta kompressionsrelaxation på tätningsmaterial av gummi i olika vätskor, där luft samtidigt cirkulerar i systemet. Det är nödvändigt för att efterlikna den verkliga miljön i en motor, och projektet har arbetat för att verifiera och utveckla metoden ytterligare.

– Målet har varit att metoden ska ge mätresultat som går att korrelera med fälttester och motortester på lab, och att den fungerar praktiskt och ger repeterbara resultat. Projektet har också tagit fram kunskap om när ALE-tekniken är bra och bör användas för materialutvärdering, säger Anna Bondeson.

Vilka är de viktigaste resultaten?
– Att luftflödet har stor inverkan på resultatet och att vi kan se en del högtemperatur effekter för körning vid över 150 grader. Några tester är inte utvärderade ännu så det kommer mer resultat och slutsatser om metoden i slutrapporten.

Vad hoppas du att projektet ska leda till?
– Resultaten kommer att användas för att ta fram nya standarder som kan användas för att förkorta utvärderingen av nya material. Det gör att det förhoppningsvis går att undvika att överspecificerade och dyra material används i onödan. Jag hoppas att vi kan ge rekommendationer och kanske även föreslå tillägg till standardmetoden, om exempelvis omrörningshastighet och luftflöden vid provning av spänningsrelaxation i olja.


Kontakt: 
Anna Bondeson, RISE, anna.bondeson@ri.se

Textsammanställning: Ulrika Ernström