BizWizard Web page
11750 sprickor 2

Kunskap om spänningssprickbildning kan leda till bättre produkter

När termoplaster utsätts för stress och kemikalier kan de gå sönder. Pilotprojektet Spänningssprickbildning har granskat fenomenet närmare, och ger nu rör- och bilindustrin viktiga verktyg för att kunna välja rätt material för rätt applikation i rätt miljö.
Tre material för två olika applikationer har ingått i pilotprojektet Spänningssprickbildning, som är en del av Testbädden framtidens hållbara material, koordinerat av RISE. Projektledaren Nazdaneh Yarahmadi berättar att det handlar om ABS-plast och PE-plast och att projektet har granskat hur materialen klarar kraven för beständighet i två av de vanligaste vätskorna som de kan utsättas för.

– Plastprodukter kan gå sönder när de utsätts för stress vid kontakt med vissa kemikalier. Fenomenet kallas för ESC, Environmental Stress Cracking, och gör att livslängden förkortas. Det är viktigt att känna till mer om detta, för att kunna välja rätt material för rätt applikation och rätt miljö, säger hon.


"Det är viktigt att känna till mer om Environmental Stress Cracking, för att kunna välja rätt material för rätt applikation och rätt miljö"
Nazdaneh Yarahmadi

Projektet har undersökt hur material som används i applikationer inom bilindustrin och i rörindustrin tål olika vätskor i kombination med olika stressnivåer. Det är viktigt att kunna förutsäga när materialet eller produkten går sönder under en viss belastning i en bestämd miljö.

– Vi har velat ta fram information som industrin kan använda för att kunna bestämma beständigheten för olika applikationer utifrån den påverkan de utsätts för.  

Vad hoppas du att resultaten ska leda till?
– Vi hoppas att resultaten från projektet kan lyfta företagsgemensamma och branschöverskridande frågeställningar, och leda till ny kunskap som skapar möjlighet för företag att ta fram bättre produkter.

Kontakt: 
Nazdaneh Yarahmadi, nazdaneh.yarahmadi@ri.se

Textsammanställning: Ulrika Ernström