Webbversion
539 Toppbild nyhetsbrev 2023   1 600 x 500
Aktuellt
660 Intervju   Johan Kerstell
Sandviks framgångsrecept för hållbar lönsamhet genom psykologisk trygghet

Det är ingen slump att Gävleborgs mest innovativa företag med anläggningar över hela världen använder psykologisk trygghet, mångfald och inkludering som hävstång för företagets utveckling och lönsamhet. Vi har träffat Sandviks HR-direktör Johan Kerstell som ger sin bild av arbetet med mångfald och inkludering samt sina främsta tips till företag som vill skapa en attraktiv arbetsplats med enkla medel – oavsett storlek och förutsättningar.

Förutom att skapa en attraktiv arbetsplats som människor vill arbeta på och en arbetskultur där medarbetarna vågar dela med sig av tankar och idéer finns det många andra affärsmässiga fördelar med att arbeta med psykologisk trygghet och mångfald på arbetsplatsen. En trygg miljö föder lönsamhet, attraktivitet och innovation.
Läs mer om hur Sandvik arbetar med psykologisk trygghet
Hålllbarhetsworkshop
Idrotten som förändringsmotor för att driva omställning i företag, föreningar och organisationer
En ny, grön tjänsteinnovation håller på att växa fram. Det som började som en idé – att tävla inom hållbarhet i föreningslivet – har genom tjänstedesign även utvecklats till ett erbjudande för företag som vill påbörja sin klimatomställning.

Målet med tjänsten är att, med samlad kraft, skapa förändring och på så vis bidra till större samhällspåverkan. Detta har nu mynnat ut i ett erbjudande för föreningar -  som får möjlighet att hitta sin roll i klimatfrågan, öka kunskapen och ta del av praktiska verktyg med målet att bli diplomerade Climate Champs. Samtidigt har också ett erbjudande mot små och medelstora företag utformats och provtryckts av företag i regionen. Med hjälp av hållbarhetsbyrån Greengoat utformades en inspirerande workshop för att öka medvetenhet och kunskap gällande hållbarhet – med särskild tonvikt på mindre företags förutsättningar. 
Läs mer om hållbarhetserbjudandet till företag och föreningar
662 Gruppbild Greentech
GreenTech-företagare byggde nya affärskontakter under besök i Gävleborg
Litauiska företag på turné i Gävleborg, Dalarna och Västernorrland med fokus på nya affärskontakter, samarbeten och erfarenhetsutbyten. 

– Det var roligt att få möta dessa spännande och innovativa företag som själva hade stort intresse av att möta andra företag för att utveckla sig själva och sin produkt eller tjänst. Dagen fick ytterligare en dimension när mötena med våra svenska företag skedde. Samtalen fördjupades snabbt inom teknik och system – med dess utmaningar och möjligheter. Våra besökare fick ta del av svensk affärskultur, vilka arenor som finns här och fick dessutom möjligheten att pitcha sina produkter/tjänster. Under dagen hade vi också intressanta samtal kring vikten av psykologisk trygghet för innovation och den gröna omställningen, säger Kenneth Sjöholm, projektledare på Sandbacka Science Park.
Vill du veta mer om utbytesprogrammet?
640x640transp
664 Nyhetsbrev 2   Showcasing Innovative Startups Contributing to Climate Solutions
Modiga människor med nytänkande idéer

Gävleborgs-företag på klimatkartan!

Swedish Climate Startup Map samlar landets främsta startup- och scaleup-företag som med sina affärsidéer påskyndar den gröna omställningen. 12 av dem finns i Gävleborg och flera av de innovativa företagen har fått stöd i sina utvecklingsresor i länets inkubator Movexum.
 
Det är spännande att se att länet både attraherar ”gröna” etableringar och har ett stödsystem som kan hjälpa till att utveckla nya hållbara affärsidéer, för länet och klimatet!Ta del av hela kartan här eller bli ett av företagen på listan
Event
665 25 apr
Workshop för företag: Hitta och behåll rätt kompetens
Idag råder det kompetensbehov bland landets små och medelstora företag. Samtidigt finns en hög arbetslöshet vars kompetens inte tas tillvara. Därför bjuder vi in till en workshop för att diskutera utmaningar och möjligheter kopplat till kompetensfrågan.
Delta på workshop

640 27 apr
Morgonsoffa april
Missa inte morgonsoffa, torsdag den 27 april. Frukostvärd för månadens morgonsoffa är IUC Gävleborg och som vanligt erbjuds en späckad agenda med många intressanta gäster.
Anmälan för Morgonsoffa

640 27 apr
Nätverksträff: Nätverk för ERP och affärssystem
Vet ni varför ni är lönsamma?
Temat för denna träff är produktionsplanering. Hur kan du förbättra din lönsamhet genom att ha bättre kontroll på för- och efterkalkyler?
Delta på Nätverksträffen

641 4 maj
SheLeads
Välkommen till lanseringen av She Leads, ett nytt community som driver utvecklingen mot ett jämställt näringsliv i Gävleborg. En heldag fylld med workshops, föreläsningar och inspirerande möten som avslutas med fest. 
Säkra din plats

Finansiering
590 Lime finansierngssymbol 2
Miljöstöd - för externt konsultstöd
Om ditt företag har en befintlig produkt eller tjänst kan du ansöka om ett miljöstöd för att utreda hur företaget kan göra en grön omställning. En extern oberoende konsult med kompetens som saknas i ditt företag anlitas för utredningen, i ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för ditt företag. Läs mer hos Region Gävleborg

590 Lime finansierngssymbol 2
Automationscheckar
Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete. Läs mer på Tillväxtverket

640x640transp 324 600x600 Ladda elbil

För dig som vill göra skillnad

Vi formar framtiden tillsammans

Dina idéer, lösningar och vägval gör skillnad. Vi hjälper dig att söka medel för utveckling och komma i kontakt med ett nätverk av experter.


Kontakta oss!
Låt dina idéer växa
www.sandbackasciencepark.se
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller avregistrera dig från listan