Webbversion
946 Header nyhetsbrev (3)
Nyheter
973 Kristina Haag
Välkommen Kristina!
Sandbacka Science Park har fått förstärkning i form av Kristina Haag, en musikälskande och kreativ pedagog med en stark tro på människans förmåga. Nu intar hon rollen som programansvarig för Mod att utveckla och vi är så glada att ha henne på plats!
Läs hela intervjun med Kristina
Heading
640x640transp
981 Event alert h%c3%a5llbarhetsevent 2024 (4)

Boka in 23 april!
Var med på vårens stora hållbarhetforum med fokus på cirkulär ekonomi och industriell symbios. Ett forum för förändring och framsteg, för företag som vill kunna navigera framgångsrikt och stärka sin konkurrenskraft i ett föränderligt landskap.

NÄR? Tisdag 23 april, kl 09-12
PLATS: Sandbacka Park, Sandviken


Håll utkik för mer info!
Event
917 8 FEB
Nätverksträff i Sandviken: ERP och affärssystem
Är affärssystem nyckeln till ökad effektivitet och lönsamhet? Och hur nyttjar ni ert affärssystem idag? Vi bjuder nu in till lunch- och nätverksträff på temat effektivitet och lönsamhet. 
Anmäl dig till nätverksträff
932 15 FEB
Nätverksträff i Söderhamn: ERP och affärssystem
Är affärssystem nyckeln till ökad effektivitet och lönsamhet? Och hur nyttjar ni ert affärssystem idag? Vi bjuder nu in till lunch- och nätverksträff på temat effektivitet och lönsamhet.
Anmäl dig till Nätverksträff
955 29 FEB
Godmorgon Sandviken
Godmorgon Sandviken är en arena som stärker företag och företagsamma personer i Sandvikens kommun.
Anmäl dig till Godmorgon Sandviken
Finansiering
329 Utlysning (1)
Ekonomiskt stöd för att utveckla ett affärskoncept
Har ni en innovation med affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem? Nu kan ni söka finansiering för att utveckla ert affärskoncept.

Gå till utlysningen
590 Lime finansierngssymbol 2
Regionalt företagsstöd
De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar regional utveckling och tillväxt i länet.

Här hittar du information om företagsstöd
Heading
977 Kenneth tipsar
640x640transp
3 enkla tips för att kicka igång ert hållbarhetsarbete!
640x640transp 1Börja smått och låt det växa. Ta fram årets elräkningar, energi har en stor klimatpåverkan. Gör en nulägesanalys och se över vad som kan åtgärdas. Elavtal, transporter m.m.

2. Lär av varandra och av andra. Finns det ett hållbarhetsnätverk i er närhet där man kan möta andra företagare och få inspiration?

3. Börja mäta. Beräkna ditt företags klimatavtryck enkelt (det finns flera gratisverktyg att ta hjälp av).


640x640transp 921 Peter med en id%c3%a9l%c3%a5da

För dig med en idé

Dina idéer är viktiga. På riktigt. 
Vi hjälper dig att göra verklighet av dina idéer.

Starta din idéresa
Låt dina idéer växa
www.sandbackasciencepark.se
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller avregistrera dig från listan
$$$open$$